Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu to w większości przypadków bardzo duży wydatek, na który składają się koszty związane, na przykład z zakupem trumny, kwiatów, nagrobka, wykupieniem miejsca na cmentarzu, opłatą za ceremonię pogrzebową, ewentualną kremację zwłok oraz usługi wybranego przez nas zakładu pogrzebowego. Nie musimy jednak pokrywać wydatków w całości, gdyż osoba opłacająca pogrzeb ma prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Sprawdźmy, jak go uzyskać!

Zasiłek pogrzebowy

Czym jest zasiłek pogrzebowy i komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie mające na celu rekompensatę kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu. Przysługuje on w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, pobierającej emeryturę, rentę, albo członka jej rodziny. Prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego wypłacanego jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma osoba opłacająca pogrzeb. Zasiłek dla wnioskodawcy wynosi 4 tysiące złotych. O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się małżonek zmarłego, rodzice, macocha lub ojczym, osoby przysposobione, dzieci zmarłego, dzieci z drugiego małżonka, dzieci przysposobione, umieszczone w rodzinie zastępczej lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki czy osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

W przypadku śmierci osoby, która nie miała prawa do emerytury lub renty, jednak spełniała warunki do jej pobierania, także możemy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS. W sytuacji, w której osoba ubezpieczona umrze podczas pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy zasiłku macierzyńskiego – zasiłek pogrzebowy również zostanie wypłacony – zauważa specjalista z Zakładu Pogrzebowego Anubis we Wrocławiu, który zapewnia pomoc nie tylko przy organizacji pogrzebu, lecz także przy dopełnieniu formalności pogrzebowych.

Warto pamiętać, że zasiłek pogrzebowy wypłacany jest tylko tej osobie, która faktycznie pokryła koszty pogrzebu, dlatego może on być przyznany nie tylko osobom spokrewnionym, ale również pracodawcy, gminie, powiatowi czy ośrodkowi pomocy społecznej. Co więcej, o wypłatę zasiłku może starać się także związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła.

Zasiłek pogrzebowy – jak go uzyskać?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy zgłosić w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu,  jeśli pojawił się problem, np. z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego. Z niezbędnymi dokumentami należy zgłosić się we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnej z miejscem zamieszkania osoby starającej się o zasiłek. Dokumenty można wysłać pocztą, złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub złożyć wniosek o zasiłek elektronicznie. Zakłady pogrzebowe oferują możliwość złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy we Wrocławiu w imieniu osoby organizującej pogrzeb, wówczas zwalnia ją to z konieczności martwienia się o formalności.

Warto pamiętać, aby do wniosku dołączyć:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • wniosek o wypłatę zasiłku,
  • oryginały lub kopie rachunków związanych z pogrzebem,
  • odpis aktu stanu cywilnego udowadniający pokrewieństwo, np. odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a uzyskana kwota jest zwolniona z podatku dochodowego. Co ważne, zasiłek pogrzebowy obowiązuje również w sytuacji, gdy osoba zmarła zostaje pochowana poza granicami naszego kraju.

śr. ocena 0 / głosów 0