Jak przeprowadzić naprawę i konserwację hydrantów?

Przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. Powinno się to odbywać co najmniej raz w roku i polegać m.in. na płukaniu instalacji, pomiarze ciśnienia, wydajności oraz szczelności węży. W naszym artykule zdradzamy, jak poprawnie przebiega naprawa i konserwacja hydrantów oraz kto powinien się tym zająć.

konserwacja-hydrantu

W jakim celu przeprowadza się konserwację hydrantów?

Zadaniem instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej jest doprowadzenie wody gaśniczej do miejsc, w których powstał pożar. Wyposażona w system właściwie rozmieszczonych hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych, umożliwia podłączenie węża z prądownicą oraz pobieranie wody w celach gaśniczych. Hydranty wewnętrzne służą szczególnie do gaszenia pożarów będących w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Ich skuteczność podczas prowadzenia akcji ratowniczych zależy głównie od parametrów hydraulicznych, do których należą: ciśnienie na zaworze hydrantowym i wydajność nominalna, dlatego przynajmniej raz w roku trzeba przeprowadzić przegląd techniczny hydrantów i sprawdzić kilka istotnych rzeczy.

Jakich czynności dokonuje się podczas konserwacji hydrantów?

Po pierwsze warto przeprowadzić oględziny zewnętrzne hydrantu, a następnie uruchomić i przepłukać stojak oraz jego komorę. Sprawdzić zasuwę hydrantową i zmierzyć ciśnienie hydrostatyczne oraz wydajność (określa się ją w zależności od ciśnienia i zastosowanej prądnicy) na zaworze hydrantowym. Bardzo ważnym elementem hydrantu jest wąż, którego stan techniczny również musi być sprawdzony. Ponadto należy określić stan prądownicy, jej typ oraz sprawdzić, czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne. Po dokonaniu wszystkich czynności wystawiany jest protokół badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji.

Konserwacji hydrantów wewnętrznych powinny dokonywać specjalistyczne firmy, które mają w swoich szeregach kompetentne osoby z niezbędną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Wymienione wyżej czynności konserwacyjne przeprowadza się raz do roku i zgodnie z procedurami, jakie ustalił producent hydrantów. Stanowiące element wyposażenia węże hydrauliczne muszą być natomiast raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze – wyjaśnia ekspert z firmy Mobil Serwis Konserwacja, która oferuje m.in. profesjonalne usługi dotyczące kompleksowego serwisu wodno-kanalizacyjnego.

śr. ocena 5 / głosów 6