Jak kondycja krowy wpływa na jakość mleka?

Jakość mleka zależy od wielu czynników. Kondycja krowy ma jednak największe w tej kwestii znaczenie. Z kolei jej zdrowie uzależnione jest od potencjału genetycznego, formy żywienia czy warunków przetrzymywania. Jesteś hodowcą i zastanawiasz się, na które czynniki położyć największy nacisk? Okazuje się, że nad niektórymi możesz mieć kontrolę. Inne pozostają niestety losowe i niezależne od Twoich starań.

mleko krowie

Dobrej jakości mleko musi przejść odpowiednie testy

Kluczowe znaczenie dla wartości mleka ma stan zdrowia krów. Osobniki, które cierpią na skutek schorzenia racic czy z powodu zapalenia gruczołu mlekowego, to krowy z poważnymi dysfunkcjami wydajności. Wymienione choroby nie tylko ograniczają produkcję mleka, ale również zmniejszają jego przydatność, jako surowca w przetwórstwie.

A jak wiadomo, mleko, które nie spełnia norm, staje się niezdatne do dalszego obrotu, bo nie przechodzi podstawowych testów. Analityka mleka, to szereg badań mających na celu określenie składu mleka i jego przydatności do spożycia. Uzyskane wyniki pozwalają na ustalenie procentowej zawartości tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy i wody w produkcie. W zależności od rodzaju testy do mleka mogą wykazać też ogólną liczbę zawartych w nim drobnoustrojów i komórek somatycznych, a także ilość mocznika i chlorków. Umożliwiają również oznaczenie produktu pod kątem lekowrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych – tłumaczy pracownica TOMLAB Food Specialist

Jakie czynniki wpływają na kondycję krowy, a co za tym idzie – na jakość mleka?

Bydło mleczne różni się od ras mięsnych, które charakteryzują się większym umięśnieniem, ale mniejszą wydajnością mleczną. Potencjał genetyczny ma więc ogromne znaczenie dla jakości mleka. Równie ważne jest jednak żywienie. Optymalne karmienie krów to fundament każdej hodowli. Odpowiedni poziom składników odżywczych wpływa bowiem na późniejszą syntezę mleka i na jego skład chemiczny.

Nie bez znaczenia pozostaje również czynnik rozrodu krów. W okresie sześciu tygodni po porodzie ma miejsce wzrost laktacji.  Z kolei ciąża to okres, w którym ze względu na wzrost poziomu progesteronu, dochodzi do zmniejszenia syntezy mleka. Tak zwany okres zasuszenia, a więc czas na regenerację gruczołu mlekowego też zalicza się do momentu przestojowego. Jego skrócenie jest jednak nieopłacalne, bo niekorzystnie wpływa na przyszłą laktację. Kondycja krowy jest także zależna od warunków panujących w oborze. Wolnostanowiskowy system dla krów, higiena otoczenia oraz wygodne legowiska – o ile to możliwe, warto zadbać, by bydło mleczne mogło swobodnie odpoczywać i miało łatwy dostęp do paszy.

śr. ocena 0 / głosów 0