Firma sprzątająca Kraków, na co zwrócić uwagę wynajmując taką firmę?

Poszukując firmy sprzątającej w Krakowie, której zlecimy sprzątanie posiadanego mieszkania lub domu jednorodzinnego, powinniśmy zwrócić uwagę na wiele czynników, które wskazywać będą mogły na jej rzetelność oraz co najmniej zadowalającą jakość świadczonych przez ten podmiot usług. Należy być w pełni świadomym tego, że rosnące zainteresowanie tego rodzaju usługami sprawiło, że w krótkim czasie na rynku zaczęło funkcjonować sporo nowych podmiotów, które dopiero zaczęły świadczyć usługi serwisu sprzątającego. Nie wszystkie jednak dają pełną gwarancję zadowolenia, a także pełnię bezpieczeństwa, które to czynniki powinny być rozważane w pierwszej kolejności przy wyorze odpowiedniego podmiotu.

Już na wstępie powinniśmy więc wyeliminować z listy potencjalnych wykonawców te osoby, które nie dają rękojmi prawidłowego wykonania usługi, a przedstawiane przez nie informacje wzbudzą nasze wątpliwości co do bezpieczeństwa powierzenia im kluczy do posiadanego domu lub mieszkania. Po wstępnej selekcji podmiotów, które oferują swoje usługi sprzątające, można skoncentrować się na kolejnych aspektach, które powinniśmy wziąć pod uwagą przy wyborze firmy sprzątającej. Zobacz ofertę: firma sprzątająca Kraków – Sprzątanie na 5!
O ile na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że oferty poszczególnych firm nie różnią się w sposób znaczny, a oferowane ceny nie odbiegają od siebie w wyraźny sposób, o tyle szczegółowa analiza wybranych ofert prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Często okazuje się bowiem, że podobne do siebie oferty różnią się w szczegółach tak znacznie, że jedna z nich okazuje się o wiele mniej korzystna i opłacalna pod względem finansowym. Klasycznym przykładem może być sytuacja, gdzie niektóre z czynności nie są wliczone w zakres standardowej usługi i chcąc z nich skorzystać będziemy musieli ponieść dodatkowe środki finansowe. Różne może być też podejście firm sprzątających do sprawy sprzętu oraz środków chemicznych i czyszczących, które wykorzystane będą podczas sprzątania. Niektóre podmioty wliczają je już na wstępie w cenę usługi, zwalniając zleceniodawcę z obowiązku ich zakupienia oraz przekazania w celu wykonania serwisu sprzątającego. Inni z kolei podając cenę usługi nie uwzględniają tych kosztów, a za nabycie ich samodzielnie przez firmę sprzątającą doliczają dodatkowe opłaty.
Powierzając osobie trzeciej sprzątanie mieszkania lub domu jednorodzinnego powinniśmy także zadbać o bezpieczeństwo przedmiotów pozostawionych w nich, a także gromadzonych w nich dokumentów. Przed zleceniem usługi firmie sprzątającej w Krakowie warto zapytać, czy posiada ona ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które zakresem ochrony ubezpieczeniowej obejmuje sytuacje wyrządzenia szkody przez jej pracowników. Zalecane jest także sprawdzenie, na jakich zasadach zatrudnieni są pracownicy firmy sprzątającej, co nie będzie pozostawać bez wpływu na tryb dochodzenia roszczeń w razie wyrządzenia przez nich szkody podczas sprzątania mieszkania. W każdej sytuacji powinniśmy też wymagać podpisania z wykonawcą pisemnej umowy, która szczegółowo regulować będzie prawa i obowiązki każdej ze stron.