Egzekucja a dobrowolna spłata długu

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi jest wynikiem złożenia przez wierzyciela wniosku w odpowiedniej kancelarii komorniczej. Komornik, jako wykonawca wyroku sądowego, upoważniony funkcją i zaopatrzony w odpowiednie dokumenty, jest zobowiązany do jak najszybszego wyegzekwowania długu w imieniu wierzyciela.

egzekucja komornicza

Postępowanie egzekucyjne łączy się z dodatkowymi kosztami, które ponosi dłużnik. Należy tu wymienić opłatę egzekucyjną, która stanowi podstawę wynagrodzenia komornika oraz odsetki naliczane od kwoty długu, które z kolei przyznawane są wierzycielowi – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Komornika Sądowego Janusza Kruka.

Wysokość opłaty egzekucyjnej

Kwota opłaty egzekucyjnej wynosi od 8% do 15% kwoty wyegzekwowanej od dłużnika, w zależności od zastosowanego sposobu egzekucji. Ponieważ koszty tej opłaty ponosi dłużnik, w interesie komornika jest jak najskuteczniejsze egzekwowanie długu. W razie nieskutecznej egzekucji, komornik jest pozbawiony wynagrodzenia.

Spłata długu z pominięciem komornika

Decyzja o dobrowolnej spłacie długu z pominięciem komornika jest najkorzystniejszą opcją dla dłużnika i może skorzystać z niej nawet w przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne jest już w toku. Wierzyciel, który otrzymuje dług bezpośrednio od dłużnika, składa do komornika specjalny wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji komornik może ściągnąć tytułem wynagrodzenia jedynie 5% kwoty długu.

Spłata długu przed doręczeniem zawiadomienia

Im szybsza decyzja o dobrowolnej spłacie długu bezpośrednio do rąk wierzyciela, tym większe korzyści dla dłużnika. Jeżeli dłużnik dokona jej przed otrzymaniem informacji o wszczęciu egzekucji i wezwania do zapłaty, jest zwolniony nawet z 5% opłaty. W takiej sytuacji komornik pobiera wyłącznie opłatę stosunkową wysokości 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.