E-learning w nauce jazdy

Zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy co jakiś czas ulegają pewnym zmianom. Podobnie rzecz ma się w kwestii samych kursów na prawo jazdy, także tych teoretycznych. Do niedawna przed przystąpieniem do egzaminu, konieczne było odbycie kursu teoretycznego, który składał się z określonej liczby spotkań. Aktualnie kurs ten można też zrobić drogą internetową na zasadzie e-learningu.

Kto może prowadzić szkolenie e-learningowe z nauki jazdy?

Szkolenia e-learningowe od dłuższego czasu wspierały proces kształcenia osób w zakresie kursów prawa jazdy. Firmy, które korzystały z tej formy nauki udostępniały e-learning swoim kursantom w ramach dodatkowego wsparcia dla stacjonarnych kursów teoretycznych. Przez pewien okres e-learning nie był usankcjonowany prawnie, toteż nie mógł zastępować stacjonarnego szkolenia. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 (art.23 ust. 3), która umożliwiła formalne prowadzenie wykładów na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu.

Szkolenie e-learningowe z zakresu nauki jazdy może być prowadzone przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie. Aby je otrzymać, dany ośrodek musi otrzymać akredytację kuratora oświaty, osoby sprawującej nadzór pedagogiczny oraz instruktorów posiadających odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń kierowców. Ponadto, musi posiadać programy szkoleniowe oraz materiały dydaktyczne, które umożliwią przeprowadzenie kursu na odległość – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Szkołę Nauki Jazdy MANEWR.

Jak powinien wyglądać e-learning w nauce jazdy?

To, w jaki sposób przebiegać ma nauka jazdy na odległość, określa rozporządzenie z dnia 13.07.2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (§ 4 ust. 4). Zgodnie z ustawą, ośrodek prowadzący e-learning musi zapewniać:

  • przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora, który pozwoli jej na bezpośrednie śledzenie postępów w nauce,
  • przeprowadzenie zajęć w zakresie i czasie wymaganym przez program szkolenia,
  • zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,
  • przeprowadzanie testów sprawdzających wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia,
  • możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę.

Zgodnie z programem, kurs e-learningowy w nauce jazdy obejmuje 24 godziny zajęć. Osoba przechodząca szkolenie pozostaje w kontakcie z instruktorem za pośrednictwem e-maila lub Skype’a (może w ten sposób wyjaśniać wszelkie problemy merytoryczne). Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia uczestnik musi odbyć w Ośrodku Szkolenia Kierowców godzinę wykładu, godzinę ćwiczeń i 4 godziny kursu z zakresu pierwszej pomocy. Podczas całego szkolenia kursant ma dostęp do bazy pytań egzaminacyjnych.

Kursy e-learningowe mają ogromną zaletę – pozwalają na rozpoczęcie szkolenia nawet przy zgłoszeniach indywidualnych. Nie trzeba więc czekać na zebranie się grupy chętnych, co jest korzystne zarówno dla OSK, jak i dla samych kursantów.

śr. ocena 5 / głosów 5