Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Jak to działa?

W każdym obiekcie użyteczności publicznej, dużym centrum handlowym czy rozrywkowym, a także w szkole czy biurowcu istnieje ryzyko wybuchu pożaru. Dodatkowe zagrożenie stwarza też częsta w takich wypadkach panika. Wsparciem w trudnej i niebezpiecznej sytuacji może być nowoczesna elektronika, z której powstaje specjalny Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Dowiedz się, czym jest i jak działa DSO.

Ochrona przeciwpożarowa w miejscach publicznych

Ochrona przeciwpożarowa jest szczególnie ważna tam, gdzie zazwyczaj przybywa duża grupa ludzi, a ryzyko zaprószenia ognia nie jest małe. Do takich miejsc można zaliczyć na przykład rozbudowane obiekty handlowe, centra kinowe i rozrywkowe, biurowce, dworce czy hale przemysłowe. W firmach przepisy BHP nakładają na pracodawcę przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacyjnych. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jak reagować i gdzie się udać, jeśli wybuchnie pożar. Takiej organizacji nie można się spodziewać po klientach centrum handlowego czy dużego kina. Pojawienie się dymu lub ognia zazwyczaj powoduje dezorientację oraz wybuch paniki. Ta z kolei jest dodatkowym zagrożeniem zdrowia i życia osób, które przebywają w obiekcie. Jak można rozwiązać ten problem? Sposobem na opanowanie sytuacji i pokierowanie klientami galerii czy centrum handlowego jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy, znany też jako DSO. To nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które oferuje firma PLC System, nie tylko pomaga opanować panikę, ale też uspokaja i stymuluje do konkretnego i pożądanego działania.

Jak funkcjonuje system DSO?

Systemy DSO to skomplikowane zestawy urządzeń audio i sterowników oraz szereg głośników, które rozmieszcza się strategicznie w różnych miejscach obiektu. Ich zadaniem jest przekazywanie komunikatów głosowych nagranych na dysku centrali. Komunikaty te nie są przypadkowe, ale stanowią rodzaj poleceń i wskazówek, które mają uspokoić klientów i pokierować ich w stronę wyjść ewakuacyjnych. Aby system spełniał swoje zadanie, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • głośniki powinny obejmować swoim zasięgiem cały teren obiektu,
  • wygłaszane komunikaty powinny być proste i zrozumiałe dla każdego odbiorcy, bez względu na jego wiek czy wykształcenie,
  • konieczne jest dobranie lektora o spokojnym, zdecydowanym głosie, który będzie wzbudzał zaufanie słuchaczy,
  • w dużych obiektach system może być podzielony na sekcje, a nagrania odtwarzane na poszczególnych piętrach mogą się różnić.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest kompleksowym rozwiązaniem, którego wdrożenie wymaga zainstalowania czujników dymu i ognia, centrali oraz sterowników. Te ostatnie odpowiadają za odbiór informacji z czujników i – w sytuacji zagrożenia – uruchomienie odtwarzania audio oraz sygnałów świetlnych lub/i dźwiękowych. Na co dzień systemy głośników wykorzystuje się do odtwarzania muzyki czy komunikatów reklamowych.
W chwili włączenia się czujników dymu aktywacji ulega również opcja alarmowa i centrala odtwarza nagrane instrukcje.
Zaletą systemu jest uspokajające oddziaływanie na tłum i minimalizowanie ryzyka paniki wynikającej z dezorientacji.

śr. ocena 5 / głosów 4