Dlaczego należy dbać o komin?

Głównym zadaniem komina jest odprowadzanie spalin. Aby móc je właściwie realizować, musi być w pełni drożny. Zanieczyszczony komin stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Nagromadzona na jego ścianach sadza oraz smoła mogą bowiem skutecznie utrudniać odprowadzanie spalin oraz stać się przyczyną pożaru. W naszym artykule wyjaśniamy dokładnie, dlaczego należy dbać o komin.

czyszczenie-komina

„Cichy zabójca”

Z powodu zatrucia dwutlenkiem węgla każdego roku umiera blisko sto osób, a dwa tysiące ulega podtruciu. Czad, zwany także „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz bezwonny, wydobywa się z wadliwych i nieszczelnych przewodów kominowych oraz wentylacyjnych. To jest jeden z głównych powodów, dla których należy dbać o komin.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, kominiarz z Zakładu Usług Kominiarskich Janusz Mitas w Warszawie:

Naszym podstawowym zadaniem jako kominiarzy jest dbanie o utrzymanie przewodów kominowych w dobrym stanie. Takim, który umożliwia właściwe odprowadzanie spalin z podłączonych do kominów palenisk. Dokonywane przez nas regularne przeglądy i kontrole pozwalają wykrywać oraz usuwać na bieżąco wszystkie występujące usterki. Przeprowadzane przy tym operacje czyszczenia przewodów kominowych służą zaś usuwaniu gromadzącej się w nich sadzy oraz smoły. Aby uniknąć tragedii związanej z podtruciem dwutlenkiem węgla bądź śmiertelnego zatrucia, takie działania musimy podejmować co najmniej raz do roku.

Pożar w kominie

Kolejnym powodem, dla którego należy dbać o komin jest ryzyko pożaru. Jeśli zaniechamy regularnych kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych, wówczas duże ilości smoły osadzają się na jego ścianach. Smoła skutecznie zmniejsza ich drożność. Nie jest to jednak jedyny problem związany z jej obecnością w kominie. Smoła należy bowiem do substancji palnych. Jest ona jednym z elementów, które wchodzą w skład materiałów wybuchowych. Stanowi więc ogromne niebezpieczeństwo. Aby znajdująca się w kominie smoła się zapaliła, wystarczy jedna iskra, która przypadkowo wydobędzie się z paleniska.

Przy mocno zanieczyszczonym kominie może dojść do pożaru, który strawi cały budynek. Szczególnie zaś wtedy, gdy od nagrzanych ścian komina zajmą się elementy konstrukcyjne budynku wykonane z drewna. Ponadto ogień może wydostawać się również przez rozszczelnienia w instalacji, powstały pod wpływem bardzo wysokich temperatur. Pożar w kominie może także skutkować wybuchem. Nagromadzona w nim smoła może bowiem zachowywać się jak pocisk.

Jak widać ryzyko związane z zaniedbaniem stanu naszego komina jest ogromne. Dbajmy więc o niego regularnie, nie tylko w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów, ale przede wszystkim w trosce o nasze zdrowie i życie.

śr. ocena 5 / głosów 5