Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej nazywane uwierzytelnionym, od zwykłego różni się tym, iż jest wykonywane pod przysięgą, a na osobie odpowiedzialnej za tłumaczenie spoczywa pełna odpowiedzialność prawna. Tłumacz przysięgły, aby móc wykonywać swój zawód musi zdać egzamin zawodowy i zostać zaprzysiężony przez ministra sprawiedliwości. Jakie jeszcze różnice można wymienić między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

tlumaczenia

Merytorycznie tłumaczenie zwykłe od przysięgłego nie różni się niczym. Zwykłe jak i przysięgłe ma na celu jak najdokładniejsze przełożenie dokumentów z jednego języka na drugi. Jednak różnica między tymi rodzajami tłumaczenia wynika z odpowiedzialności za wykonaną pracę. Chcąc przetłumaczyć zwykły tekst, wystarczy skorzystać z usług osoby, która potrafi posługiwać się danym językiem i niekoniecznie musi być to absolwent filologii. Z reguły osoba taka bez problemu może przetłumaczyć książki, instrukcje obsługi czy artykuły. Jednakże chcąc przetłumaczyć dokumenty, takie jak akty urodzenia i świadectwa pracy, trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Tłumaczone dokumenty przez fachowca wymagają pieczęci, która nadaje im charakter uwierzytelniony. Ponadto tłumacz przysięgły bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku popełnienia błędów, które mogą pojawić się w tłumaczeniu.

Forma tłumaczenia przysięgłego

Różnica tłumaczenia przysięgłego od zwykłego widoczna jest również w formie. Tłumacz przysięgły zawsze wykorzystuje do tego postać papierową, na której nietrudno dostrzec wymaganą pieczęć. Ważnym elementem w tłumaczeniu przysięgłym jest zachowanie mocy prawnej dokumentów po ich przetłumaczeniu na inny język. Zwykły tłumacz nie ma wymaganych kwalifikacji, aby dokonywać przekładu dokumentów związanych z instytucją państwową. W szerokim wyborze specjalistów odpowiedzialnych za tłumaczenie wyróżnia się firma Adex z siedzibą w Gliwicach, oferująca również ustne tłumaczenie przysięgłe np. w biurze notarialnym, które jest wymagane w tego typu sytuacjach.

Co warto pamiętać w różnicy tłumaczenia zwykłego od przysięgłego?

  • Często charakter dokumentów po przetłumaczeniu wymaga zachowania swojej mocy prawnej, w takim przypadku nikt inny niż tłumacz przysięgły nie ma odpowiedzialnych kwalifikacji, aby tego dokonać.
  • Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, a jego obowiązkiem jest zachowanie tajemnicy faktów i okoliczności związanych z tłumaczeniem.
  • Tłumacz przysięgły ma obowiązek zachowania staranności wykonywanego tłumaczenia oraz wierności wobec tekstu źródłowego.
  • Obowiązek szczególnej bezstronności, to kolejny istotny element różniący tłumacza zwykłego od przysięgłego. W tym przypadku bezstronność oznacza wykonywanie zleconego zadania, bez wyrażania swoich osobistych poglądów.
śr. ocena 5 / głosów 5