Czym jest baza danych o odpadach, czyli BDO?

W ostatnim czasie ochrona środowiska zaczęła być jeszcze ważniejsza, niż kiedyś. Wiąże się to ze zwiększającą się świadomością dotyczącą naszej planety. Tylko dbanie o nią umożliwi nam dłuższe korzystanie z jej dobrodziejstw. Jednym ze sposobów dbania o Ziemię jest odpowiednie obchodzenie się ze śmieciami. Jest z tym związane pojęcie BDO. Czym jest baza danych o odpadach?

bdo rejestr wpis wywoz smieci odpady lekaro

Podstawowe informacje o BDO

Dokładne znaczenie BDO to „baza danych o produktach i opakowania oraz gospodarce odpadami”. Jest to system teleinformatyczny dotyczący firm. W jego skład wchodzą rejestr BDO oraz wykazy mówiące o gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach wytwarzających różnego rodzaju produkty.

Wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy dla firm, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, działają na terenie Polski albo importują opakowania do innych krajów Unii Europejskiej.

Kilka definicji dotyczących BDO

Z bazą danych o odpadach są związane pojęcia, które warto znać. Oto ich lista:

KPO – karta przekazania odpadów (prowadzi się ją dla różnych grup odpadów, poza grupą 20 dotyczącą odpadów komunalnych);

KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych (prowadzi się ją dla odpadów komunalnych z grupy 20, a pod pewnymi warunkami również dla grup 15 i 17);

KEO – karta ewidencji odpadów (prowadzi się ją osobno zarówno dla każdego miejsca działalności, jak i dla każdego rodzaju odpadu; wypełnia ją podmiot wytwarzający odpady);

KEOK – karta ewidencji odpadów komunalnych (wypełnia się ją w przypadku odpadów komunalnych).

Wpis do rejestru BDO

Wiadomo już, kto musi się wpisać do rejestru BDO. Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć w art. 50 Ustawy o odpadach. A czym grozi zlekceważenie tego obowiązku? Karą może być nałożenie grzywny, a nawet areszt. Zabronione są takie działania jak brak rejestru do wpisu mimo wymogu, brak terminowości, niewłaściwy transport odpadów lub zmiana klasyfikacji odpadów.

Odbiorem odpadów zajmują się specjalistyczne firmy. Niektóre, tak jak firma Lekaro, oferują również przejęcie obowiązku wystawiania Karty Przekazania Odpadów. Jest to dodatkowe ułatwienie, które może usprawnić proces przekazania odpadów.

Z rejestracji do BDO zwolnione są osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, a także wytwórcy odpadów komunalnych. Obowiązku rejestracji nie mają także rolnicy, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 75 ha, pod warunkiem, że nie podlegają oni wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z art. 51 Ustawy o odpadach.

śr. ocena 5 / głosów 3