Cylindry w układach hydraulicznych

Cylindry stosowane w układach hydraulicznych są wykorzystywane w maszynach i urządzeniach, które do swego funkcjonowania potrzebują przenoszenia dużych sił i precyzyjnego sterowania ich działaniem. Cylindry hydrauliczne są używane m.in. do przemieszczania ramion roboczych rozmaitego sprzętu, przesuwania platform, dokładnego pozycjonowania, podnoszenia elementów o dużej masie, a także do przesuwania ich.

Funkcjonowanie układów hydraulicznych

Układy hydrauliczne to jedne z bardziej efektywnych sposobów przekazywania mocy za pośrednictwem energii zgromadzonej w cieczy. Ich wielką zaletą jest możliwość działania z niezwykle małym opóźnieniem, a także przekazywania bardzo dużych sił. Korzystna jest również niska awaryjność i możliwość stosowania w bardzo wymagających warunkach, np. w znacznym zapyleniu, dużej wilgotności czy też w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Odbiorniki mocy stosowane w urządzeniach hydraulicznych zarówno silniki, jak i cylindry hydrauliczne mogą być wykorzystywane w olbrzymiej ilości maszyn i urządzeń, od wind czy podnośników, aż po maszyny budowlane – tłumaczy przedstawiciel firmy Mechanizacja, która specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń hydraulicznych.

Układy hydrauliczne używane w różnych zastosowaniach przemysłowych potrzebują do swego działania kilku istotnych elementów. Niezbędna jest pompa służąca do wymuszania przepływu płynu i uzyskiwania odpowiedniego ciśnienia wraz ze źródłem napędu w postaci silnika elektrycznego lub spalinowego, a niekiedy nawet prostego układu mechanicznego. Konieczny jest również zbiornik czynnika hydraulicznego wraz z przewodami oraz rozdzielacz z zaworami, które umożliwią sterowanie pracą całości. Jako element wykonawczy w układach hydraulicznych może być użyty silnik albo cylinder hydrauliczny zwany też siłownikiem.

Jak działają cylindry hydrauliczne?

Działanie siłownika hydraulicznego jest stosunkowo proste. Urządzenie składa się z cylindra, w którym porusza się tłok osadzony na tłoczysku. Do środka cylindra wprowadzany jest czynnik hydrauliczny, który napierając na powierzchnię czynną tłoka, prowadzi do jego przesunięcia się i do wysunięcia cylindra. Siłowniki hydrauliczne mogą występować w wersjach jedno- lub dwustronnego działania. W pierwszym przypadku tłok powraca do pierwotnego położenia za sprawą działania sprężyny, pod ciężarem tłoczyska lub masy do niego dołączonej. W siłowniku dwustronnego działania powrót tłoka następuje po dostarczeniu cieczy roboczej do komory znajdującej się w cylindrze od strony tłoczyska. W takim przypadku siła jest przenoszona w obie strony, a zatem siłownik może przemieszczać dołączoną do niego masę w obu kierunkach.

Istnieje wiele różnych rodzajów cylindrów hydraulicznych, które różnią się od siebie budową i zastosowaniem. Do częściej używanych należą cylindry tłokowe – w których pod wpływem ciśnienia czynnika roboczego przemieszcza się tłoczysko, a także nurnikowe – w urządzeniach tego rodzaju tłoczysko jest nieruchome, przemieszcza się natomiast cylinder.

Interesującą odmianą siłowników są siłowniki teleskopowe. Są one używane tam, gdzie masa musi być przemieszczona na większą odległość niż ruch roboczy tłoczyska. W sprzęcie tego rodzaju mamy do czynienia z kilkoma cylindrami, które umieszczone jeden w drugim pełnią funkcję tłoczysk i wysuwają się kolejno, w miarę jak rośnie ciśnienie dostarczanego czynnika hydraulicznego.

śr. ocena 0 / głosów 0