Co wpływa na skuteczność izolacji termicznych?

Utrzymanie temperatury na odpowiednio wysokim lub odpowiednio niskim poziomie jest czynnikiem bardzo istotnym w wielu procesach technologicznych. Ma również wpływ na komfort przebywania w danym obiekcie budowlanym. W celu zapewnienia prawidłowych warunków termicznych, wykorzystuje się izolacje termiczne. Czynników decydujących o skuteczności izolacji termicznej jest bardzo wiele – oto kilka z nich.

Przewodność cieplna materiału izolacyjnego

Przewodność cieplna to nic innego jak skuteczność, z jaką dane ciało przewodzi energię cieplną w czasie – wyjaśnia specjalista firmy IzoSerwisJeśli strumień ciepła o danej temperaturze działa na daną powierzchnię, to od przewodności cieplnej materiału zależeć będzie, ile czasu potrzeba, żeby energia przeniknęła na jego drugą stronę. Oczywiście, w przypadku materiałów izolacyjnych przewodność cieplna powinna być jak najniższa, oznacza to bowiem, że ciepło po jednej stronie materiału będzie wolniej „uciekało” na drugą stronę.

Symbolem używanym do określania przewodności cieplnej jest λ (lambda), zaś jednostką – W/(m*K) (wat na metr razy kelwin).

Od czego zależy przewodność cieplna materiału?

Wymienić można kilka czynników wpływających na wartość przewodności cieplnej materiału izolacyjnego. Są to:

  • Gęstość materiału – im gęstszy materiał, tym lepsze trzymanie temperatury. Gęstość wyrażana jest w gramach na metr sześcienny
  • Grubość warstwy izolacji – podobnie jak w przypadku gęstości, im większa grubość materiału, tym skuteczniejsze właściwości izolacyjne. Grubość materiału powinna być dostosowana do warunków technicznych danego obiektu. W przypadku nowoczesnych materiałów izolacyjnych możliwe jest zastosowanie cieńszych warstw – wynika to z zachowania wyższej gęstości izolacji.
  • Wilgotność materiału i jego zdolność do absorpcji wody – wilgoć bardzo obniża właściwości izolacyjne materiałów, dlatego powinny one być suche. Jeśli izolacja będzie wystawiona na działanie wilgoci, nie powinna jej chłonąć.
  • Odporność na zmiany temperatur – spadki i wzrosty temperatur mogą prowadzić do zamiennego kurczenia i rozszerzania się tworzyw. Te zmiany z kolei prowadzą do obniżenia szczelności izolacji, powstawania tzw. mostków termicznych, przez które łatwiej przenika ciepło
  • Właściwości wytrzymałościowe izolacji – czyli odporność na czynniki mechaniczne, środowiskowe oraz biologiczne.

Skuteczność izolacji termicznej a temperatura

To, czy izolacja termiczna będzie w stanie skutecznie oddzielić dany element konstrukcyjny od otoczenia zależy nie tylko od jej właściwości, ale również warunków zewnętrznych – przede wszystkim temperatury. Generalnie im wyższa różnica temperatur między wnętrzem obiektu a środowiskiem zewnętrznym, tym wyższa przewodność cieplna izolacji. Dlatego przy wykonywaniu izolacji istotne jest określenie, w jakich warunkach będzie ona pracować.

śr. ocena 5 / głosów 5