Co warto wiedzieć o prądownicach do gaśnic?

Gaśnica to urządzenie zaliczane do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Jej obecność jest obowiązkowa w samochodach, zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, szpitale, hotele etc. Chociaż za pomocą gaśnicy nie uda nam się ugasić rozwiniętego pożaru, jej prawidłowe użycie pozwoli skutecznie stłumić pożar na jego początkowym etapie.

W każdej gaśnicy i agregacie gaśniczym zamknięty jest środek gaszący. Uruchamiając gaśnicę, uwalniamy środek gaszący, który wydostaje się z butli pod wpływem ciśnienia. Choć prądownica jest elementem często pomijanym w opracowaniach dotyczących budowy gaśnicy, odgrywa niebagatelną rolę — służy do kierowania strumienia środka gaśniczego na pożar.

Czym jest prądownica?

Prądownicą nazywamy każde urządzenie wykorzystywane do nadawania strumieniowi cieczy konkretnego kierunku i kształtu, a więc do formowania jej prądu. W pożarnictwie wykorzystywane są rozmaite rodzaje prądownic, w zależności od urządzeń i środków gaśniczych, z którymi współpracują. W przypadku dużych urządzeń gaśniczych, zasilanych motopompą, na końcu linii gaśniczej montuje się prądownice wodne (PW); podczas akcji ratowniczych z wykorzystaniem hydrantów – prądownice wodne hydrantowe (PWh). W przenośnych urządzeniach gaśniczych (w gaśnicach i agregatach) rodzaj prądownicy uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju środka gaśniczego.

Formowanie prądu środka gaśniczego z urządzeń przenośnych

Rodzaj prądownicy lub dyszy stosowanej z danym urządzeniem gaśniczym musi być dostosowany do rodzaju środka gaśniczego, a także jego ciśnienia i temperatury. Niektóre gaśnice domowe są całkowicie pozbawione prądownicy, a do kierowania strumienia na źródło ognia służy niewielki otwór wylotowy. W gaśnicach strażackich występują prądownice, które mogą różnić się między sobą kształtem i przekrojem otworu, który nie zawsze jest okrągły. Najbardziej charakterystycznym rodzajem prądownic są te stosowane z gaśnicami śniegowymi.

Prądownica do gaśnicy śniegowej służy do formowania i przekazywania na źródło pożaru dwutlenku węgla. Charakterystyka środka gaśniczego w tym przypadku wymaga od prądownicy bardzo dużej odporności termicznej i mechanicznej – mówi ekspert z firmy Bogdan Gil.

Dwutlenek węgla wydostający się z gaśnicy śniegowej pod bardzo dużym ciśnieniem ma temperaturę ok. -80oC. Oznacza to, że prądownica takiej gaśnicy musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Szukając profesjonalnej armatury pożarniczej, warto wybierać elementy certyfikowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, które poddano próbom ciśnieniowym na szczelność i wytrzymałość. Podczas wyboru prądownicy do gaśnicy śniegowej trzeba też zwrócić uwagę na rodzaj zaworu (pokręcany, szybkootwieralny) oraz długość tuby na zakończeniu dyszy.

śr. ocena 5 / głosów 6