Co to jest PKK i jak go założyć?

Profil Kandydata na Kierowcę, czyli PKK zaliczany jest do kategorii dokumentów elektronicznych. Za jego wygenerowanie odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe, a on sam jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. PKK zawiera wszystkie podstawowe informacje na temat kandydata, co w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych. W jaki sposób się go zakłada?

pkk nauka jazdy szkola jazdy szczecin

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają od kandydata ubiegającego się po raz pierwszy o prawo jazdy, jak również o dodatkową kategorię, posługiwanie się dokumentem PKK. Wydawany jest on w formie elektronicznej i zawiera najważniejsze informacje związane z kandydatem. Osoba, która ma indywidualny numer PKK, ma możliwość zapisania się na Kurs Prawa Jazdy w ośrodku WORD. Dokument jest również wymagany po pozytywnym zdaniu egzaminu, wyłącznie za jego pomocą możliwe jest odebranie prawa jazdy

— tłumaczy pracownik ze Szkoły Nauki Jazdy.

Gdzie należy wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę?

PKK wydawany jest przez starostwo, a to oznacza, że kandydat powinien złożyć stosowne dokumenty w swoim miejscu zamieszkania. Wyrobienie numeru jest darmowe i przeważnie można go uzyskać tego samego dnia, w zaledwie kilkadziesiąt minut. Przed wizytą w urzędzie, przyszły kierowca powinien wykonać niezbędne badania lekarskie oraz dysponować aktualną fotografią.

Dokumentami pozwalającymi na ubieganie się o Profil Kandydata na Kierowcę są:

  • wniosek o Prawo Jazdy,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zostania kierowcą,
  • aktualna fotografia,
  • dokument tożsamości.

Zgromadzenie ich pozwala na złożenie wniosku o przydzielenie numeru PKK. W tym celu konieczne jest zgłoszenie się do referatu prawa jazdy znajdującego się w wydziale komunikacji w miejscu zamieszkania kandydata. W przypadku osób, które starają się o Profil Kandydata na Kierowcę w innym mieście, konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich aktualne miejsce zamieszkania. Najwygodniejsza będzie umowa najmu mieszkania w danej miejscowości, zaświadczenie z uczelni lub umowa o prace. Na tej podstawie możliwe jest przydzielenie kandydatowi jego indywidualnego numeru.

Warto jednak pamiętać, że ubiegając się o Profil Kandydata na Kierowcę w innym mieście, należy liczyć się z nieco dłuższym oczekiwaniem. Zgodnie z prawem, urzędnik ma prawo wydać stosowny numer do dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Co zrobić po kursie na prawo jazdy z numerem PKK?

Kierowca, który pomyślnie zakończył kurs w wybranym ośrodku szkolenia, w dalszym ciągu będzie potrzebował swojego numeru PKK. Wyłącznie przy jego pomocy możliwe jest zapisanie się kursanta na egzamin państwowy składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu ponownie konieczne będzie okazanie numeru Profilu Kandydata na Kierowcę, tym razem w celu odebrania prawa jazdy, po wcześniejszej opłacie.

śr. ocena 5 / głosów 2