Co to jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Prawo budowlane oraz prawo geologiczne nie ułatwiają ustanowienia jasnej granicy między dokumentacją geologiczno-inżynierską a dokumentacją badań podłoża gruntowego. Jaka jest zatem podstawa prawna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i jaki jest jej cel? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

dokumentacja-geologiczna

Prawo geologiczne i górnicze wymaga sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokładnej dokumentacji badań podłoża gruntowego. Taka dokumentacja geologiczno-inżynierska to najbardziej zaawansowana forma dokumentacji warunków gruntowo-wodnych. Dotyczy ona oczywiście obiektów budowlanych i powstaje w oparciu o szereg czynności badawczych, podejmowanych celem określenia cech wytrzymałościowych czy odkształcalności gruntów, a także ich zmienności. Jej główna część w dużym stopniu pokrywa się z dokumentacją badań podłoża gruntowego – zarówno w jednej, jak i w drugiej znajdziemy m.in. rodzaje gruntów, poziom wody gruntowej, właściwości fizyczne podłoża czy parametry wytrzymałościowe.

Dokumentacje geologiczne – co należy o nich wiedzieć?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Ta pierwsza zawiera opis położenia badanego terenu, morfologię i ogólną charakterystykę oraz budowę geologiczną regionu z wyszczególnieniem warunków gruntowych i wodnych. Część graficzna takiej dokumentacji zawiera zaś mapę lokalizacyjną terenu, mapę warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz mapę dokumentacyjną. Na mapie powinna znaleźć się legenda wyjaśniająca symbole i znaki użyte na przekrojach, a także tabela z parametrami geotechnicznymi.

Warto zaznaczyć, że dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zawierać informacje na temat prognozowanego wpływu projektowanych obiektów na środowisko, a także opis procesów geodynamicznych występujących w miejscu, w którym ma powstać budowla. Prawnie wymagane jest również urzędowe zatwierdzenie tego rodzaju dokumentacji, w przeciwieństwie do np. dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Podstawa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Żeby wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, należy najpierw przygotować tzw. projekt robót geologicznych, zawierający takie informacje dotyczące budowli, jak jej wymiary, rodzaj czy też głębokość oraz sposób posadowienia. Następnie należy opracować szczegółowy projekt robót geologicznych, w którym zawarte zostały takie informacje jak zakres prac laboratoryjnych oraz terenowych.

Projekt należy zgłosić w urzędzie miasta, a dokładniej w Biurze Ochrony Środowiska, które kieruje taki projekt do starostwa. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie takiego dokumentu trwa z reguły około miesiąc od złożenia. Inaczej sytuacja może wyglądać, gdy projekt budowlany ma zostać zrealizowany na skarpie lub w innym szczególnym umiejscowieniu.

Jakie korzyści płyną ze sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej? Przede wszystkim jest to działanie zgodnie z prawem, a także pomoc pozwalająca na prawidłowe dostosowanie projektu do warunków gruntowych.

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej warto powierzyć specjalistom, takim jak biuro geologiczne BUGEO niedaleko Warszawy.

śr. ocena 5 / głosów 5