Charakterystyka zawodu notariusza.

Notariusz jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że z jednej strony osoba wykonująca tę profesję jest szczególnie chroniona, a z drugiej podlega odpowiedzialności. Działalność kancelarii notarialnych jest ściśle regulowana przepisami prawa. Ich główne usługi to sporządzanie aktów notarialnych, w tym aktów poświadczania dziedziczenia, poświadczanie własnoręczności podpisów, a także tworzenie umów, odpisów i wypisów.

Jakie są główne kompetencje notariusza?

Zawód notariusza kojarzy się powszechnie ze sporządzaniem testamentów i aktów notarialnych – jest to skojarzenie trafne. Jednak kancelarie notarialne zajmują się także wieloma innymi sprawami dotyczącymi nieruchomości, dziedziczenia, spółek, prawa rodzinnego czy poświadczeń.

W pierwszej grupie znajdują się choćby umowy sprzedaży i darowizn nieruchomości, umowy dożywocia, umowy deweloperskie, oświadczenia o ustanowieniu hipotek, służebności gruntowych czy osobistych, a także umowy przedwstępne oraz oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu.

Bardzo częstym skojarzeniem z zawodem notariusza jest regulowanie spraw dotyczących dziedziczenia. W tym przypadku kancelarie zajmują się sporządzaniem testamentów, co obejmuje np. zapisy windykacyjne czy wydziedziczenie. Są też odpowiedzialne za protokoły otwarcia
i ogłoszenie testamentu, umowy o dział spadku, o zrzeczeniu się dziedziczenia czy też protokoły dziedziczenia.

Czym jeszcze zajmują się kancelarie notarialne?

Jak mówi ekspert z Kancelarii Notarialnej Tomasza Zaparta z Katowic, notariusz firmuje także umowy dotyczące spółek. Są to m.in. umowy spółek komandytowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także statuty spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek europejskich. Notariusz może się także zajmować sporządzaniem protokołów posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego.

Do czynności notarialnych należy także sporządzanie umów w zakresie prawa rodzinnego. Są to przede wszystkim umowy o podział majątku wspólnego małżonków oraz umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Kancelaria notarialna zajmuje się również poświadczeniami własnoręczności podpisu, a także poświadczeniami zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem czy też poświadczaniem pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Inne czynności notarialne to chociażby protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych, ugody pozasądowe i pozostałe umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego.

śr. ocena 0 / głosów 0