Charakterystyka publikacji z zakresu finansów

Finanse to obszerne i trudne zagadnienie, łączące w sobie wiedzę z zakresu ekonomii oraz znajomość prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego, a także elementy wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego osoby pracujące w instytucjach finansowych, księgowi i studenci często sięgają po publikacje z zakresu finansów. Co można w nich znaleźć?

publikacja

Dla kogo są publikacje z zakresu finansów?

Publikacje z zakresu finansów to nieoceniona pomoc dla osób wykonujących zawody związane z tą dziedziną albo aspirujących do otrzymania tytułu umożliwiającego podjęcie pracy w jednym z tych zawodów. Dlaczego po te książki sięgają zarówno studenci, jak i osoby z dużym doświadczeniem? Na to pytanie odpowiada specjalistka z Oficyny Wydawniczej Unimex.

W przypadku finansów nauka nigdy się nie kończy. System finansowy jest nierozerwalnie związany z systemem prawnym. Nowe akty prawne i zmiany przeprowadzane w tych już uchwalonych sprawiają, że finansiści i księgowi muszą trzymać rękę na pulsie, aby cały czas mieć świadomość bieżącej sytuacji prawnej. To pozwala uniknąć niekiedy kosztowych błędów wynikających z braku aktualnej wiedzy.

Wśród publikacji znajdziemy takie, które przeznaczone są typowo dla studentów – leksykony i podręczniki porządkujące oraz szczegółowo przedstawiające pewne zagadnienia. Inną grupę stanowią książki dla osób pracujących w zawodach związanych z finansami. Oni szukają na ogół odpowiedzi na bardzo zawiłe kwestie praktyczne i potrzebują źródła, z którego łatwo skorzystać. Jeszcze inną grupą są książki poświęcone finansom dla przedsiębiorców. Świadomość prawno-finansowa osób prowadzących firmy daje im poczucie pewności i usuwa zagubienie, jakie często towarzyszy nam w kontaktach z urzędami oraz załatwianiem spraw związanych z pieniędzmi i podatkami.

Jakie zagadnienia są poruszane w publikacjach z zakresu finansów?

Publikacje z zakresu finansów różnią się nie tylko przeznaczeniem, ale też poruszanymi tematami. Obszerną grupą są publikacje dotyczące bieżącej sytuacji, np. komentarze do nowych aktów prawnych i obowiązujących przepisów. Przykładem takiej książki może być „Ordynacja Podatkowa – Komentarz 2017” autorstwa: Barbary Adamiak, Janusza Borkowskiego, Pawła Borszowskiego, Ryszarda Mastalskiego, Janusza Zubrzyckiego. To, co wyróżnia tego rodzaju wydawnictwa, to wskazanie czasu, w jakim powstają i obowiązują. W następnym roku komentarz może okazać się niewystarczający lub błędny. Stąd potrzeba ciągłej aktualizacji wiedzy.

Zupełnie innym rodzajem publikacji z zakresu finansów jest „Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia praktyczne” Romana Niemczyka. Jak wskazuje tytuł, z tej książki mogą korzystać praktycy, np. początkujący księgowi albo osoby prowadzące małą działalność, której finansami chcą zająć się samodzielnie.