Charakterystyka odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne stwarzają ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Ich nieodpowiednia utylizacja zagraża naszemu zdrowiu, a nawet życiu, ponieważ posiadają one właściwości trujące, toksyczne i żrące. Można je znaleźć nie tylko w fabrykach, ale również w gospodarstwach domowych. Które odpady są niebezpieczne i jak je utylizować?

niebezpieczne-odpady

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne są łatwopalne, toksyczne, mają charakter zakaźny, a niektóre mogą być radioaktywne. Stanowią niebezpieczeństwo dla ludzi oraz organizmów żywych. Przyczyniają się do niszczenia środowiska i z tego powodu muszą być stale kontrolowane i regularnie utylizowane. Najwięcej odpadów niebezpiecznych powstaje w efekcie procesów technologicznych, np. w fabrykach chemicznych.

Podział odpadów niebezpiecznych

Co roku na świecie produkuje się około 400 milionów ton odpadów niebezpiecznych. Wśród nich są baterie, lekarstwa, oleje, farby i żarówki. Jak wyjaśnia ekspert z firmy Ekoprod w Koskowicach koło Legnicy:

Każdego dnia ludzie produkują ogromne ilości odpadów niebezpiecznych, dlatego tak ważna jest ich regularna i prawidłowa utylizacja.

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się:

  • Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa – między innymi syropy, maści, antybiotyki. Obecne w nich substancje biologiczne mogą trafić do wód lub gleb i doprowadzić do skażeń, zatruć oraz zaburzeń równowagi środowiska.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) – czyli zepsute urządzenia, pralki, telewizory, telefony komórkowe, które do funkcjonowania potrzebują prądu elektrycznego lub baterii. Zawierają rtęć, ołów, azbest oraz związki bromu, które mogą przedostać się do gleby, wody i pojawić się w łańcuchu pokarmowym żywych organizmów.
  • Baterie i akumulatory – zawierają metale ciężkie, między innymi ołów, lit, rtęć i nikiel, które są śmiertelnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego i człowieka. Odpady tego typu można wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników, które znajdują się na terenie sklepów, urzędów, szkół.
  • Substancje chemiczne – czyli farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin. Zaliczają się do jednych z najniebezpieczniejszych odpadów szkodliwych. Bardzo szybko przedostają się do środowiska i trudno je usunąć.
  • Zużyte żarówki – również te energooszczędne, ponieważ zawierają substancje trujące (rtęć i luminofor). Warto wiedzieć, że ponad 90% świetlówek i żarówek można poddać recyklingowi.

Jak utylizować odpady niebezpieczne?

Przede wszystkim nie wolno wyrzucać odpadów niebezpiecznych razem z odpadami komunalnymi. Grożą za to wysokie kary finansowe, zawarte w przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska. Ich odzyskiem, recyklingiem i utylizacją zajmują się specjalnie przystosowane zakłady, które przy pomocy złożonych procesów usuwają substancje toksyczne znajdujące się w takich odpadach. Jednak aby odpady tam trafiły, muszą być odpowiednio segregowane w zakładach przemysłowych i gospodarstwach domowych.

śr. ocena 5 / głosów 5