Charakterystyka naturalnego piasku kwarcowego

Piasek to naturalny surowiec, szeroko stosowany przede wszystkim w budownictwie, choć nie tylko. Możemy korzystać z wielu rodzajów piasku, a każdy z nich z uwagi na nieco odmienne właściwości będzie miał inne zastosowania. W naturze najpowszechniej występuje doskonale nam znany piasek kwarcowy. Co trzeba o nim wiedzieć? W jaki sposób z niego korzystamy?

Co trzeba wiedzieć o piasku?

Piaskiem nazywamy skałę osadową złożoną z luźnych ziaren, pomiędzy którymi nie ma żadnego spoiwa. Jest to najpowszechniej występująca luźna skała osadowa. Wielkość ziaren piasku kwarcowego wynosi od 0,05 mm do 2 mm. W jednym centymetrze sześciennym mieści się około 2,62 g piasku.

W Polsce naturalnego piasku kwarcowego jest mnóstwo – mówi ekspert z firmy Sandmix.Występuje jako składnik gleby pod jej powierzchnią, ale też bywa zupełnie odkryty np. na plaży. Gromadzi się w wydmy, rewy, wały czy łachy. Jest też niesiony przez rzeki.

Dlaczego piasku jest tak dużo i skąd się bierze? Piasek to nic innego jak dokładnie rozdrobnione skały. To, co kiedyś było górami, powoli kruszy się na coraz mniejsze kawałki pod wpływem wody i wiatru, przemarzania i rozmarzania. Większe okruchy obijają się o siebie nawzajem, turlają lub są niesione po dnach rzeki, aż z ogromnej skały pozostaną drobinki. Trwa to miliardy lat.

Zastosowania naturalnego piasku kwarcowego

Piasek kwarcowy jest jednym z typów piasku obok np. piasków wulkanicznych lub węglanowych. Kwarcowy jest jednak najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych, dlatego też jest go tak dużo.

Piasek kwarcowy po ogrzaniu topnieje. Ziarenka łączą się w przejrzystą płynną substancję, którą można formować – szkło. Po ostygnięciu otrzymujemy twardą, choć kruchą formę odporną na skrajne temperatury, której najważniejszą cechą jest przejrzystość. To właśnie z kwarcowego piasku wytwarzano pierwsze szyby okienne oraz szklane paciorki. Pierwotną technologię udoskonalono i piasek wykorzystuje się w ten sam sposób do dziś.

Szkło to nie jedyny produkt powstający z piasku. Surowiec ten jest nie do przecenienia w budownictwie. Ściany naszych domów pełne są piasku, który stanowi jeden z głównych składników betonu, tynków i zapraw murarskich. Wykorzystuje się go także do tworzenia twardych podłoży, np. boisk, posadzek, a nawet dróg, po których jeździmy.

Piasek kwarcowy po przetworzeniu na szkło znajduje zastosowanie jako materiał, z którego powstają nie tylko okna, ale też przedmioty codziennego użytku: talerze, naczynia, opakowania, ozdoby, biżuteria, przyrządy optyczne i wiele innych.