Audyty obiektów w zakresie zabezpieczenia przez upadkiem z wysokości. Dlaczego należy je wykonywać?

Praca na wysokości wymaga odpowiednich uprawnień i osoby ją wykonujące powinny być przeszkolone, w jaki sposób zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Niestety praktyka pokazuje, że z tym bywa różnie i jednak dochodzi do wypadków. Czasami wina leży po stronie pracodawcy, czasami pracownika, ale na pewno wielu z nim dałoby się zapobiec, zlecając wcześniej audyt bezpieczeństwa.

Czym jest audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa jest wnikliwym sprawdzeniem, czy spełnione są wymogi Polskiego Prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Często uwzględniane są również międzynarodowe standardy wyznaczane w tym zakresie.
Audyt taki składa się z kilku etapów. Na wstępie audytor zapoznaje się organizacją pracy w firmie i warunkami pracy na stanowiskach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości. Sprawdzany jest stan techniczny infrastruktury budowlanej oraz sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości pod kątem jego sprawności i aktualnych przeglądów okresowych. Obserwuje się również pracę na poszczególnych stanowiskach i to, czy pracownicy stosują się do przepisów o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych.
Kolejnym punktem jest przegląd dokumentacji związanej z BHP: czyli zapis szkoleń okresowych BHP, szkoleń w zakresie pracy na wysokości, badań lekarskich itp.
Na koniec przygotowywany jest raport podsumowujący poczynione obserwacje wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi bezpieczeństwa nie są spełnione. Firma audytująca przedstawia rozwiązania mające na celu zabezpieczenie pracowników podczas wykonywanych prac.

Dlaczego należy go wykonywać?

Pierwszym i najważniejszym argumentem jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników. Kontrola pomoże wskazać miejsca potencjalnie niebezpieczne ze względu na wykonywane tam prace. Wskaże też sposoby redukcji ryzyka, takie jak: zasady asekuracji oraz bezpiecznej organizacji pracy na wysokości, wymagania dla urządzeń chroniących przed upadkiem, itp.
Kolejną kwestią jest uniknięcie strat materialnych wywołanych potencjalnym wypadkiem. Większość tego typu firm czy inwestycji jest oczywiście ubezpieczona. Jednak, jeśli ubezpieczyciel wykaże uchybienia w stosowaniu przepisów bezpieczeństwa, może odmówić wypłaty odszkodowania.
Nie wspominamy nawet o nieprzyjemnościach ponoszenia wszelkiego rodzaju kar, w przypadku takiego zajścia.

Komu można zlecić taki audyt?

Spytaliśmy w firmie Centrum Systemów Asekuracji zajmującej się takimi audytami, jak najmądrzej wybrać dla siebie audytora:

Szukajmy firm wieloletnim doświadczeniem oraz zatrudniających wysokiej klasy specjalistów, stosujących się do obowiązujących przepisów oraz międzynarodowych standardów. Nie zaszkodzi też sprawdzenie referencji rozpatrywanej przez nas firmy.

śr. ocena 5 / głosów 4