Zostań wolontariuszem w domu seniora

Jeżeli dysponujesz odrobiną wolnego czasu i masz potrzebę zmieniania świata na lepsze, zastanów się nad wolontariatem. Niesienie bezinteresownej pomocy tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, to nie tylko dobry uczynek, ale przede wszystkim niesamowite źródło satysfakcji i… niepowtarzalna okazja do własnego rozwoju.

wolonatriusz

Wolontariat to coraz popularniejsza forma spędzania czasu, a obszarów, w których potrzebna jest dodatkowa pomoc, nie sposób zliczyć. Opieka nad osobami starszymi wciąż jednak budzi pewien niepokój i młodym ludziom kojarzy się z dużym wyzwaniem. A przecież kontakt z nimi może być bardzo wzbogacający – przekonuje nasz rozmówca z Senior Residence.

Inne spojrzenie na starość

Starość nie jest łatwym etapem życia człowieka, a bezpośrednia styczność z osobami w podeszłym wieku przypomina nam o nieuchronnym upływie czasu. W naszym społeczeństwie wciąż widoczna jest tendencja do wykluczania starości z życia publicznego, co tak naprawdę poważnie nas zubaża, a jednocześnie spycha najstarsze pokolenie w cień, marginalizując jego rolę. Taka sytuacja jest nie tylko krzywdząca dla starszyzny, ale też wpływa na zakłamanie obrazu starości, która może być dobra!

Wolontariusz przeciw samotności i nudzie

Praca wolontariuszy w domach seniora sprowadza się przede wszystkim do dotrzymywania pensjonariuszom towarzystwa. Ponieważ osoby starsze miewają problemy ze sprawnym poruszaniem się, mają też ograniczone możliwości podejmowania inicjatyw towarzyskich. Dlatego wolontariusz to bezcenny rozmówca, słuchacz i wspólnik w… rozrywce.

Zadania dla wolontariusza

Bo seniorzy nie chcą wycofywać się z życia i mają potrzebę aktywności dopasowanej do ich możliwości. Będąc wolontariuszem prawdopodobnie będziesz pomagał rozwiązywać krzyżówki i czytać niedowidzącym, grać w karty i szachy albo spacerować – mówi jeden z pracowników Senior Residence.

Niewykluczone, że zostaniesz wciągnięty w zupełnie nowe dla Ciebie rozrywki, takie jak np. malowanie, decoupage i inne twórcze zajęcia. Twoja obecność będzie też mile widziana podczas wycieczek krajoznawczych, imprez okolicznościowych, czy rozmaitych warsztatów.

Wolontariat w domu seniora to także świetna okazja do zdobywania praktycznych umiejętności dla osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodową opieką geriatryczną. Taka praktyka z pewnością będzie najlepszym sposobem poznania specyfiki zawodu i szybkiego nabrania niezbędnych doświadczeń pod okiem profesjonalnych pracowników placówki.