Na czym polega recykling mebli?

Stosunkowo rzadko wyrzucamy meble dlatego, że ich dalsze użytkowanie jest niemożliwe. Częściej po prostu możemy pozwolić sobie na odświeżenie umeblowania. Do jeszcze całkiem niedawna stare sprzęty z powodzeniem można było sprzedać osobom, które nie miały nic przeciwko nabyciu tanich mebli z drugiej ręki. W miarę jednak bogacenia się społeczeństwa kupowane są raczej te zupełnie nowe. Co jednak począć ze starymi? Odpowiedź stanowi specjalistyczny recykling.

To właściwie jedyne sensowne rozwiązanie. Najgorsze, co możemy zrobić, to spalić stare sprzęty, porzucić je w lesie czy nawet wywieźć na wysypisko. Meble rzadko bowiem składają się z czystego drewna, metalu i naturalnych tkanin, które po pewnym czasie po prostu się rozłożą. Użyte do ich produkcji środki chemiczne, a także tworzywa sztuczne (zwłaszcza podczas spalania) uwalniają szkodliwe związki, które zanieczyszczają środowisko naturalne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Co więc należy zrobić? Stare meble możemy wrzucić do kontenera na odpady wielkogabarytowe albo oddać do punktu zbiórki. Znacznie jednak wygodniejsze jest skontaktowanie się z wyspecjalizowanym w recyklingu mebli przedsiębiorstwem, które kompleksowo zajmie się naszymi starymi sprzętami, takim jak na przykład firma KN Meble.

Jak to przebiega?

Po pierwsze, doświadczeni pracownicy w dogodnym dla nas terminie sami wyniosą meble z budynku, a następnie załadują je do samochodu i przetransportują w miejsce, gdzie dokonają demontażu i segregacji. My zaś otrzymamy zestaw dokumentów zaświadczających, że oddaliśmy meble do racjonalnej utylizacji z zachowaniem wszelkich obowiązujących standardów (tzw. karta przekazania odpadów i protokoły zniszczenia).

Co się dzieje dalej?

W dalszej kolejności stare sprzęty są rozbierane, ich elementy zaś podlegają skrupulatnemu sortowaniu. Dzieli się je na metalowe, plastikowe, szklane i drewniane. Każdy z tych materiałów poddawany jest specjalistycznej obróbce umożliwiającej ponowne wykorzystanie danego surowca, dzięki czemu nie tylko następuje redukcja ilości zanieczyszczających środowisko odpadów, ale też ograniczone zostaje zużycie kolejnych zasobów naturalnych.

Elementy drewniane

Szczególnie wartościowym surowcem w recyklingu mebli okazuje się drewno. Każda odzyskana jego tona pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o aż dwie tony, a w dodatku zmniejsza konieczność przeprowadzenia wycinki zdrowych drzew. Elementy drewniane są dodatkowo selekcjonowane na te o znanym składzie jakościowym (dla uproszczenia można przyjąć, że chodzi po prostu o czyste drewno), z których mogą powstać na przykład zrębki, wióry czy płyty MDF – oraz tzw. złom drzewny. Chodzi tu o surowiec zanieczyszczony rozmaitymi środkami ochrony drewna (lakiery, impregnaty itd.) lub taki, co do którego istnieją podobne podejrzenia. W tym przypadku odpady są najczęściej spalane w przeznaczonych do tego celu instalacjach i wykorzystywane jako surowiec energetyczny.