Bezpieczeństwo w firmie. Podstawowe metody i zasady ochrony obiektów biurowych

W miejscu pracy spędzamy niemal połowę dnia. Nic dziwnego że chcemy, by ten czas minął nam komfortowo i bezpiecznie. Na szczęście, większość współczesnych budynków firmowych dysponuje systemami zabezpieczeń, które chronią przed niepożądanymi sytuacjami takimi jak wtargnięcie osób trzecich, kradzież mienia czy wybuch pożaru. Podstawowe metody i zasady ochrony obiektów biurowych prezentujemy poniżej.

Ochrona przed osobami trzecimi

Sprawcą większości nieszczęść jest człowiek. Ochrona budynków firmowych uwzględnia ten fakt, monitorując poczynania osób od momentu wejścia na teren obiektu. Pierwszy element zabezpieczeń stanowi recepcja, do której zadań należy śledzenie przepływu ludzi i udzielanie informacji. W kontroli nad wchodzącymi i wychodzącymi pomaga również system bramek wejściowych. Dodatkowymi elementami zabezpieczenia biura są systemy telewizji przemysłowej i tzw. kontrola dostępu. Mają one za zadanie ochronę przed kradzieżami, rejestrację wydarzeń oraz asekurację przed niechcianymi wizytami osób spoza budynku.

W oparciu o zasadę ograniczonego zaufania, do niektórych sektorów mają dostęp wyłącznie osoby z przepustkami umożliwiającymi otwarcie drzwi czy np. uruchomienie windy. Takie rozwiązanie skutecznie eliminuje tych, którzy nie są uprawnieni do przebywania w biurze lub na jego konkretnym obszarze. W zablokowaniu niepożądanych wizyt i zmniejszeniu ryzyka strat pomagają też systemy alarmowe. Powinny być one dostosowane do wymagań lokalizacyjnych i warunków pracy, a także współpracy z centrami monitorowania i agencjami ochrony, co umożliwi szybką reakcję ze strony służb – tłumaczy ekspert IMPEL Security Polska, renomowanego przedsiębiorstwa zajmującego się ochroną osób i mienia.

Systemy przeciwpożarowe

Zagrożenia ogniowe nierzadko są traktowane przez pracowników z lekceważeniem – ciekawostką, o której słyszą w trakcie szkoleń BHP. Niebezpieczeństwo jest jednak całkiem realne. Rokrocznie notuje się w Polsce około 150-180 tys. pożarów, generujących straty materialne na poziomie blisko 1,5 mld złotych. Na szczęście, deweloperzy coraz częściej zdają sobie z tego sprawę i starają się minimalizować ryzyko już na etapie budowy obiektów, np. stosując trudnopalne materiały. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią rozmaite instalacje, zapobiegające pożarowi i chroniące ludzi oraz pomieszczenia przed jego skutkami.

Za wczesne wykrycie dymu odpowiadają specjalne czujniki, połączone z centralą budynku firmowego. Automatycznie bądź po potwierdzeniu prawdziwości zdarzenia przez ochronę, sygnał alarmowy trafia do straży pożarnej, która błyskawicznie podejmuje interwencję. Do często spotykanych elementów ochrony przed ogniem należą też m.in. pompy tryskaczowe (wywołujące natrysk wody) oraz instalacje oddymiające (oczyszczające wnętrza pomieszczeń z dymu). Umożliwiają one skuteczną ochronę do momentu przyjazdu służb.

Dodatkowe zabezpieczenia

Poza wymienionymi rozwiązaniami, pozostaje jeszcze kwestia wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i procedur przygotowanych na wypadek bezpośredniego zagrożenia. Każdy budynek firmowy powinien być wyposażony w szerokie, wolne od przeszkód i dobrze oznakowane drogi ewakuacyjne. Często wykorzystuje się np. otwierane od wewnątrz zamki, które nie wymagają użycia klucza. W największych budynkach o skomplikowanym układzie, uzasadnione jest przeprowadzenie szkoleń i prób ewakuacyjnych z udziałem pracowników.

Jako że większość firm wykorzystuje w codziennej pracy urządzenia elektryczne, duże znaczenie ma również ciągłość w dostawie prądu. Niezależnie linie zasilające umożliwią kontynuację pracy w przypadku awarii sieci energetycznej. Podsumowując, zabezpieczenia wykorzystywane w obiektach biurowych mają niebagatelne znaczenie dla budowania poczucia bezpieczeństwa i wpływają na komfort wszystkich osób pracujących w budynku. Ich obecność jest dziś w zasadzie nie tyle przywilejem, co absolutnym standardem.