Z ilu warstw składa się zielony dach?

Zielony dach to sposób zagospodarowania przestrzeni oferujący wiele korzyści zarówno użytkownikom budynku, jak i wszystkim, którzy przebywają w jego okolicy. Zielone dachy są sposobem na poprawę jakości powietrza i zyskanie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, również na terenach silnie zurbanizowanych. Dzięki odpowiedniemu układowi warstw zielony dach jest całkowicie bezpieczny dla obiektu, na którym jest umieszczony.

zielony dach

Gdzie można urządzić zielony dach?

Zielony dach to coraz popularniejszy sposób na zagospodarowanie wolnej przestrzeni z pożytkiem dla środowiska naturalnego i korzyścią dla użytkowników budynku oraz wszystkich, którzy przebywają w okolicy. Hodowla roślin na dachu daje nie tylko możliwość poprawy stanu powietrza czy jego wilgotności, ale także dociepla dach, chroni wnętrze przed hałasem, jak również poprawia wygląd budynku i podnosi jego prestiż. Jednocześnie ze względu na warstwową strukturę zielonego dachu i rodzaj materiałów używanych do jego budowy wnętrze budynku jest całkowicie chronione przed przeciekami, a konstrukcja nie jest zbyt mocno obciążona – wyjaśnia ekspert z firmy Xeroflor, która jest producentem zielonych dachów i trawy w rolkach.

Zielony dach może być założony na budynku każdego rodzaju. Instalacja potrzebnych elementów ogrodu dachowego jest możliwa nie tylko na dachach płaskich, ale również stromych, również tych, których połacie są pochylone pod ostrym kątem. Naturalnie w takim przypadku w grę wchodzi uprawa ekstensywna, czyli taka, w której wykorzystuje się rośliny niewymagające dodatkowej pielęgnacji, podlewania i nawożenia.

Co składa się na system zielonego dachu?

Zielony dach ma strukturę warstwową. Podstawą każdego dachu jest efektywna membrana hydroizolacyjna, która uniemożliwia przenikanie wody z zielonego dachu do konstrukcji budynku. Nad nią jest układana specjalna geowłóknina, której zadaniem jest ochrona membrany przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyżej układany jest drenaż mający rozprowadzać wodę przenikającą przez warstwy znajdujące się wyżej i kierować ja w stronę odpływów. Nad drenażem jest ułożona kolejna geowłóknina, która ma zapobiegać zatykaniu się drenażu, np. fragmentami znajdującego się wyżej substratu. Substrat to rodzaj podłoża, które stanowi glebę, na której rozwijają się rośliny. Jest on wyprodukowany z różnych substancji, w tym porowatych kruszyw mineralnych służących obniżeniu masy. Nad warstwą substratu jest umieszczana roślinność. Często stosuje się do tego specjalne maty, działające podobnie jak w przypadku trawników układanych z rolki.

Wszystkie elementy ogrodu dachowego tworzą razem dobrze funkcjonujący ekosystem, który może działać bez dodatkowych ingerencji ze strony człowieka, o ile dokonano właściwego wyboru gatunków hodowanych roślin. Dachy ekstensywne cieszą się większym zainteresowaniem niż intensywne nie tylko ze względu na swą „bezobsługowość”, lecz również na niższą masę całości, związaną z płytszą warstwą niezbędnego substratu.

śr. ocena 0 / głosów 0