Detektory i mierniki gazu – charakterystyka

Instalacje gazowe są powszechnie obecne w domach jednorodzinnych oraz obiektach przemysłowych – gaz przez nie przepływający wykorzystywany jest między innymi do zasilania układów centralnego ogrzewania. Aby instalacja gazowa była w pełni funkcjonalna i bezpieczna, musi być bezwzględnie szczelna. Uciekający z nieszczelnej instalacji gaz stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w budynku, zwiększa zagrożenie pożarowe, a także koszty eksploatacji budynku. Dlatego tak istotne jest badanie instalacji gazowej przy pomocy profesjonalnych detektorów i mierników.

Czym są detektory i mierniki gazu?

Detektory i mierniki gazu to grupa urządzeń elektronicznych, wykorzystywanych między innymi przez służby pożarnicze, w budownictwie oraz przemyśle. Ich zadanie to wykrywanie obecności gazu w otoczeniu oraz ewentualny pomiar jego stężenia.

Charakterystyka detektorów i mierników

Mierniki i detektory możemy podzielić na dwie kategorie. W pierwszej z nich znajdują się urządzenia jednogazowe, czyli przeznaczone do pomiaru stężenia jednego gazu w tym samym czasie. Do drugiej należą urządzenia mogące dokonywać pomiaru dwóch lub więcej gazów w tym samym czasie – są to tak zwane mierniki wielogazowe. Ze względu na fakt, że mierniki gazowe są urządzeniami często wykorzystywanymi w sytuacjach awaryjnych, ich obsługa jest maksymalnie uproszczona – w wielu modelach wystarczy operowanie jednym przyciskiem. Możliwe jest również posługiwanie się urządzeniem w rękawicach roboczych, co dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Pomiary dokonywane są w oparciu o dane z dwóch rodzajów czujników – katalicznego, wykrywającego gazy wybuchowe i palne, oraz elektrochemicznego, wykrywającego gazy toksyczne oraz tlen. Czujniki wyposażone są w czytelne wyświetlacze LCD, pokazujące podstawowe informacje o gazie oraz jego stężeniu oraz w sygnały akustyczne, uruchamiające się w momencie wykrycia gazu o stężeniu przekraczającym ustalone wartości. Wiele urządzeń wyposażonych jest w pamięć, umożliwiającą zapisanie danych o stężeniu gazów wraz z datą i godziną pomiaru.

Szeroki wybór wysokiej klasy detektorów i mierników do badania stężenia gazów znajdziemy w ofercie firmy Sprzęt-Poż, specjalizującej się w sprzedaży sprzętu wykorzystywanego między innymi przez służby pożarnicze i ratunkowe.