Charakterystyka oczyszczalni ścieków EKO-BIO

Co zrobić w sytuacji, gdy działki nie da się podłączyć do sieci kanalizacyjnej, a jednocześnie niemożliwe jest wykorzystanie tradycyjnego drenażu rozsączającego? Skuteczne, wygodne i jednocześnie bezpieczne dla środowiska usuwanie ścieków jest możliwe pod warunkiem skorzystania z odpowiednich rozwiązań. A takim niewątpliwie są przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-BIO.

Nasze oczyszczalnie ścieków to propozycja dla właścicieli budynków, których usytuowanie uniemożliwia sięgnięcie po tradycyjne sposoby odprowadzania nieczystości – wyjaśnia nasz rozmówca z łódzkiego przedsiębiorstwa EKO-BIO Oczyszczalnie.

Różnorodność przygotowanej oferty umożliwia wybór najlepszego modelu oczyszczalni dla każdego zastosowania, bez względu na ilość użytkowników, których będzie obsługiwała.

Jak działa oczyszczalnia ścieków EKO-BIO?

Nowoczesne oczyszczalnie EKO-BIO wykorzystują procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków oraz mechanicznego oddzielania większych osadów.

Ścieki z domowej sieci trafiają najpierw do komory denitryfikacji, gdzie odbywają się procesy beztlenowe. Tu zatrzymywane są też wszystkie stałe osady, które przynajmniej raz do roku należy usuwać.

Wstępnie oczyszczona ciecz przepływa do komory nitryfikacji, gdzie umieszczone jest złoże aktywne, umożliwiające namnażanie się bakterii, rozkładających zanieczyszczenia. Aby proces mógł zachodzić skutecznie, konieczne jest stałe napowietrzanie złoża, co gwarantuje specjalnie zaprojektowany system.

Oczyszczona woda trafia do komory osadu wtórnego, gdzie znajduje się system zawrotu osadu wtórnego. Dzięki niemu, wszystkie osady, których nie udało się usunąć wcześniej, zawracają do komory denitryfikacji. Czystą wodę z komory osadu wtórnego można bezpiecznie odprowadzić do pobliskich cieków wodnych, studni chłonnych, albo wykorzystać do podlewania roślin ogrodowych.

Zalety korzystania z oczyszczalni ścieków EKO-BIO

Najważniejszą zaletą stosowania oczyszczalni ścieków EKO-BIO jest ich skuteczność. Jakość wody uzyskanej w wyniku oczyszczania w tych urządzeniach spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wody wypływającej z oczyszczalni – prezentuje II klasę czystości.

Oczyszczalnie EKO-BIO sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych i przy dużej ilości użytkowników. Standardowe modele przewidziane są dla ilości od 5 do 20 mieszkańców, jednak możliwe jest także zaprojektowanie i wykonanie większych oczyszczalni.

Oczyszczalnie ekologiczne są w pełni bezpieczne dla środowiska, ponieważ podczas ich pracy nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje. Wysoka sprawność i bezpieczeństwo oczyszczalni EKO-BIO sprawia, że spełniają one normy krajowe i europejskie, co z kolei pozwala na uzyskanie dofinansowania na ich budowę.

Decydując się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków EKO-BIO, klient zyskuje 10-letnią gwarancję, która obowiązuje nawet w sytuacji samodzielnego montażu urządzenia. Wszystko to sprawia, że produkty EKO-BIO są najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz niedrogiego i skutecznego sposobu rozwiązania problemu odprowadzania zanieczyszczeń z domu.