Znaczenie izolacji cieplnej instalacji grzewczych

Instalacja grzewcza to niezbędny element każdego domostwa oraz wielu innych rodzajów obiektów budowlanych. Aby mogła ona pełnić swoje zadanie – a zatem transportować energię cieplną od kotła grzewczego do wszystkich pomieszczeń budynków – musi zostać odpowiednia zaizolowana.

Jakie funkcje pełni izolacja cieplna?

Zastosowanie wydajnej izolacji cieplnej, otaczającej przewody instalacji grzewczych jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze zapobiega ona stratom energii cieplnej w czynniku grzewczym, szczególnie w sytuacji, kiedy przewody instalacji przebiegają przez pomieszczenie o bardzo niskiej temperaturze. –Dzięki temu możliwe jest znaczące zmniejszenie kosztów ogrzewania, ponieważ do wytworzenia ilości energii wystarczającej do ogrzania budynku potrzebne będzie spalenie mniejszej ilości paliw – wyjaśnia specjalista z firmy IzoSerwis. Przy okazji ograniczona zostanie emisja szkodliwych związków chemicznych, pochodzących ze spalania paliw, co oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Drugim, nie mniej ważnym powodem jest ograniczenie zużywania się przewodów instalacji grzewczej. W czasie przepływu czynnika grzewczego przewody ulegają pewnym zmianom strukturalnym – kurczą się i rozszerzają w zależności od panującej w nich temperatury. Przy takich zmianach może dochodzić do ocierania się przewodu o wewnętrzne krawędzi ściany, w której przewód został umieszczony – w konsekwencji rura powoli się uszkadza. Miękka, sprężysta izolacja pozwala przewodowi zachować pewną ruchliwość nie narażając go na uszkodzenia. Bardzo istotne są również kwestie związane z komfortem wykorzystania instalacji – chodzi tutaj o zapobieganie nadmiernemu hałasowi, towarzyszącemu przepływowi czynnika grzewczego w przewodach oraz zabezpieczenie domowników przed poparzeniami w kontakcie z nadmiernie ogrzanymi od przewodów ścianami.

Charakterystyka dobrej izolacji cieplnej

Wydajna izolacja cieplna instalacji grzewczej powinna odznaczać się między innymi:

 • Niskim współczynnikiem przenikania ciepła – współczynnik ten wyraża, jaka ilość ciepła jest w stanie „uciec” przez izolację
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Odporność na różnice temperatur
 • Obojętność chemiczna w stosunku do izolowanego tworzywa
 • Niepalność lub niska palność
 • Odporność na czynniki zewnętrzne – między innymi wilgoć oraz działanie drobnoustrojów i gryzoni
 • Odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne

Do wykonania izolacji wykorzystuje się materiały takie jak:

 • Wełna mineralna
 • Polietylen spieniony
 • Polistyren spieniony
 • Poliuretan spieniony