Zastosowanie stali zbrojeniowej

Budownictwo jest dziedziną, w której wykorzystuje się różne materiały o określonych parametrach wytrzymałościowych. Muszą one sprostać wymaganiom technicznym i znosić duże obciążenia. Tam, gdzie standardowy beton nie wystarczy, aby utrzymać masywną konstrukcję stosuje się różne techniki jego wzmacniania. Jedną z nich jest zbrojenie za pomocą stali konstrukcyjnej.

Stal zbrojeniowa i jej charakterystyka

Pojęcie stali zbrojeniowej odnosi się do szerokiej grupy produktów, wykonanych ze stali różnych klas i gatunków. Jej przeznaczeniem jest wzmacnianie struktury wylewek betonowych lub prefabrykatów, wykorzystywanych do budowy obiektów. Wykorzystuje się ją również do usuwania szkód górniczych, jakie powstają w wyniku eksploatacji złóż. W praktyce najczęściej są stosowane pręty produkowane w wielu wariantach grubości i kształtu. Do zbrojenia wykorzystuje się też siatki, szkielety, półfabrykaty i inne wyroby z tego materiału. Stal zbrojeniowa nie jest jednolita. Dlatego w ofercie producentów czy dystrybutorów, można znaleźć pręty zbrojeniowe o różnych średnicach. To one decydują o wytrzymałości na obciążenia i są podstawowym wskaźnikiem doboru zbrojenia do planowanej konstrukcji. Drugim ważnym wskaźnikiem jest klasa stali, określona normą. W asortymencie hurtowni Smolnik w Gierałtowicach pod Gliwicami znajdują się pręty ze wzmocnionej stali zbrojeniowej w klasach B500SP, B500A oraz B500B. Oferta obejmuje stal gładką (Φ 6), żebrowaną na całej długości (od Φ 6 do Φ 18), strzemiona gotowe, a także stal w klasie B500SP na szkody górnicze (pręty Φ 10 do Φ 18, Φ 6 – klasa B500A, pręty Φ 8 – klasa B500B).

Właściwości wzmocnionej stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa klasy B500SP jest odpowiednikiem dawnej klasy A-IIIN oraz klasy C wg. Eurokodu 2. Cechuje się wzmocnioną strukturą i jest produktem gorącowalcowanym. Do jej głównych cech należy zaliczyć:

 • wysoką ciągliwość,
 • stabilność parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych,
 • odporność na obciążenia dynamiczne i zginanie,
 • dobrą przyczepność do betonu,
 • spajalność w pełnym zakresie średnic.

Gdzie stosuje się stal zbrojeniową?

Na pytanie o zastosowanie stali zbrojeniowej można odpowiedzieć jednym zdaniem lub wymienić długą listę przykładów. Jej głównym zadaniem jest zwiększanie wytrzymałości konstrukcji betonowych, jednak pomiędzy tymi dwoma materiałami nawiązuje się dwustronna współpraca. Beton ma małą odporność na naprężenia rozciągające, dlatego stalowe pręty czy strzemiona przejmują te naprężenia chroniąc strukturę przez pękaniem. Stal natomiast jest chroniona warstwą betonu przez działaniem powietrza, wody i w konsekwencji – korodowaniem. O trwałości zbrojenia decyduje przyczepność obu materiałów, dlatego im wyższa klasa prętów i gęstsze żebrowanie tym lepsza wytrzymałość zbrojenia. Typowe zastosowania stali zbrojeniowej to wzmacnianie:

 • wytrzymałości słupów nośnych, kolumn, podpór mostów i wiaduktów,
 • struktury posadzek i zwiększanie ich wytrzymałości obciążenia,
 • nośności ław fundamentowych,
 • nadproży okiennych i drzwiowych,
 • wieńców stropowych,
 • wytrzymałości na pękanie schodów i balkonów.

Stal zbrojeniowa wzmocniona klasy B500SP jest też stosowana do likwidacji szkód górniczych.

śr. ocena 5 / głosów 5