Zastosowanie keramzytu sypkiego

Kruszywa to grupa produktów, które znajdują szerokie zastosowanie w branży budowlanej. Jednym z nich jest keramzyt. Jak powstaje, jakie są jego właściwości i do czego może być wykorzystany? Tego dowiemy się z poniższego artykułu.

Charakterystyka keramzytu

Keramzyt zaliczany jest do kruszyw sztucznych, wytwarzanych jednak z naturalnego surowca. Produkuje się go bowiem poprzez odpowiednią obróbkę cieplną grudek gliny ilastej.

Świeżo wydobyta glina na samym początku poddawana jest leżakowaniu, w czasie którego pęcznieje ona pod wpływem wysokiej temperatury – wyjaśnia specjalista z firmy Keramzyt System Następnie rozdrabnia się ją i wypala w piecach w temperaturze 1150 stopni Celsjusza.

W efekcie otrzymuje się porowate wewnątrz i pokryte ceramiczną skorupą ziarna, posiadające wiele korzystnych właściwości: niepalność, odporność na działanie czynników chemicznych, biologicznych (takich jak pleśń czy grzyby) i środowiskowych (wilgoć). Dodatkowo keramzyt wykazuje bardzo dobre parametry jeśli chodzi o izolacyjność termiczną. Na koniec procesu produkcyjnego kruszywo poddane zostaje sortowaniu na poszczególne frakcje, różniące się wielkością ziaren i gęstością – im mniejsze ziarna, tym większa gęstość materiału.

Zastosowanie keramzytu

Główne wykorzystanie keramzytu obejmuje między innymi:

  • W budownictwie drogowym – keramzyt sypki przy budowie dróg sprawdza się jako materiał do wykonania podkładu, a także składnik masy mrozoodpornej mieszanki keramzytowo-asfaltowej. Jej zastosowanie jest konieczne na niektórych rodzajach gruntu w celu przeciwdziałania powstawaniu przełomów w drodze.
  • W budownictwie klasycznym – keramzyt może być, podobnie jak innego rodzaju kruszywa, wykorzystany do wytworzenia lekkiego betonu konstrukcyjnego, wykorzystywanego między innymi do wylewania stropów i posadzek oraz produkcji wszelkiego rodzaju elementów ściennych i stropowych. Może być również stosowany do produkcji pustaków, charakteryzujących się dobrymi właściwościami akustycznymi, oraz do położenia podłogi bezpośrednio na gruncie. Takie rozwiązanie pozwala zminimalizować ilość warstw potrzebnych do uzyskania odpowiednich właściwości podłogi (podłoga składa się wtedy z czterech warstw, zamiast standardowych sześciu).
  • W geotechnice – keramzyt jest skutecznym tworzywem do wzmacniania gruntu o słabej nośności. Stanowi on wtedy tanią alternatywę dla innych rozwiązań, takich jak użycie pali czy płyt fundamentowych. Po usunięciu warstwy nienośnego gruntu powierzchnię wykopu można wyłożyć geowłókniną, a następnie przykryć warstwą keramzytu – po odpowiednim zagęszczeniu traci on około 10% swojej objętości. Następnie kruszywo przykrywa się kolejną warstwą geowłókniny. W ten sposób uzyskuje się wytrzymały podkład pod wszelkiego rodzaju konstrukcje.