Zastosowanie betonu

Beton jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych. Nazywany jest czasem „sztucznym kamieniem”, ponieważ właściwości fizyczne tego kompozytu faktycznie są zbliżone do kamienia naturalnego. Beton jest twardy i wytrzymały, a w zależności od stosowanych domieszek może być również odporny na mróz i wodoszczelny.

Czym jest beton

Beton jest materiałem kompozytowym, co oznacza, że tworzy się go poprzez łączenie kilku różnych komponentów – wyjaśnia nasz rozmówca z Betoniarni i Laboratorium HYDROBUDOWA-1. W skład mieszanki betonowej wchodzą zazwyczaj kruszywa naturalne, spoiwo, woda oraz rozmaite dodatki i domieszki.

Obecnie stosuje się wiele rozmaitych receptur mieszanki betonowej, dzięki czemu dostępne są wyroby betonowe o rozmaitej wytrzymałości na ściskanie, wodo- i mrozoodporności, odpowiednie do różnych zastosowań.

Betony specjalne

Betonem specjalnym nazywamy wysokowartościowe betony, w tym przede wszystkim sprężone, szybkowiążące i szczelne. Charakteryzują się one niezwykle dużą wytrzymałością na ściskanie i wykorzystywane są z reguły przy budowie mostów czy konstrukcji szkieletowych.

Betony sprężone do prefabrykatów

Betony sprężone to najczęściej tzw. strunobetony, czyli prefabrykaty, we wnętrzu których umieszczono stalowe struny lub kable. To właśnie prętom rozciągniętym w formie lub szalunku przed zalaniem mieszanką, beton zyskuje siły ściskające. Z tak prefabrykowanego betonu strunowego produkuje się np. podkłady pod tory kolejowe.

Szybkowiążący beton dla hydrotechniki

Branżą, która wymaga zastosowania betonu o szczególnych właściwościach, jest bez wątpienia budownictwo hydrotechniczne. Stosuje się tu betony szybkowiążące, czyli takie, których skład wzbogacono substancjami przyspieszającymi wiązanie mieszanki.

Najpopularniejsze zastosowania betonu

Duża wytrzymałość na ściskanie i możliwość niemal dowolnego formowania masy betonowej sprawia, że materiał ten znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Wykonuje się z niego elementy konstrukcyjne od fundamentów po stropy.

Zastosowania dla betonu znajduje również mała architektura – wykonuje się z niego elementy takie jak ławki, murki, a nawet kwietniki oraz niewielkie prefabrykaty na potrzeby branży kanalizacyjnej (rury, kolektory, zbiorniki).

Ponieważ w przeciwieństwie do asfaltu, beton nie ulega odkształceniom pod wpływem działania wysokich temperatur, wykorzystuje się go także do tworzenia nawierzchni placów i dróg.