Zasady ustawiania rusztowań

Rusztowania to konstrukcje, które są niezbędne wszędzie tam, gdzie są prowadzone prace na wysokości. Jak wiadomo, wykonywanie obowiązków zawodowych wiele metrów ponad ziemią wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego podczas stawiana takiej konstrukcji trzeba szczególną uwagę zwrócić na kwestie bezpieczeństwa. Wymagają tego również rygorystyczne przepisy.

O co należy zadbać, ustawiając rusztowanie?

Rusztowania znajdują się wewnątrz obiektów, ale umożliwiają też prowadzenie prac pod gołym niebem. Wyróżnia się wśród nich konstrukcje ramowe, przejezdne, modułowe. Jednak niezależnie od ich rodzaju obowiązują jednakowe zasady podczas ich ustawiania.

Producent każdej konstrukcji sporządza do niej szczegółową instrukcję dotycząca jej montażu i demontażu. Podczas rozstawiania rusztowania należy skrupulatnie jej przestrzegać.

Oprócz tego ci, którzy zajmują się tego typu pracami, muszą dysponować odpowiednimi uprawnieniami. Można je zdobyć, kończąc 80-godzinny kurs i zdając egzamin organizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Pracownicy biorący udział w stawianiu rusztowania, muszą być odpowiednio zabezpieczeni. Ich obowiązkiem jest noszenie hełmu ochronnego, rękawic, okularów, a także obuwia odpornego na poślizg i przebicie. Powinni wykorzystywać również szelki bezpieczeństwa.

Podczas stawiania rusztowania nie ma mowy o błędzie. Dlatego powinni się tym zająć jedynie wykwalifikowani fachowcy. Stosowne uprawnienia i ukończenie kursu to gwarancja tego, że osoby pracujące na wysokości będą mogły czuć się zupełnie bezpiecznie podczas wykonywanych zadań – wyjaśnia ekspert z firmy Protech.

W jaki sposób musi być postawione rusztowanie?

Bardzo duże znaczenie ma to, jakie są parametry terenu, na którym ma zostać ustawiona konstrukcja. Podłoże musi być wyprofilowane, ustabilizowane, a także mieć taki kąt nachylenia, by umożliwić odpływ wód opadowych. Natomiast wokół rusztowania musi zostać wyodrębniona strefa niebezpieczna.

Prac takich nie można wykonywać podczas opadów deszczu, śniegu oraz w gęstej mgle. Zabroniony jest również montaż konstrukcji po zmroku, jeżeli nie zapewniono odpowiedniego oświetlenia. Rusztowanie nie może być stawiane w przypadku silnego wiatru, który wieje z prędkością ponad 10m/s i podczas burzy.

Pracownicy powinni także bezwzględnie stosować się do DTR, czyli do Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, która zawsze jest opracowywana przez producenta. Dotyczy to zwłaszcza zakazu montowania dodatkowych elementów, które mogłyby obciążyć konstrukcję.

Ustawianie rusztowania kończy odbiór i stosowny wpis w Dzienniku Budowy lub sporządzenie protokołu odbiorowego.

śr. ocena 5 / głosów 5