W czym może pomóc rzeczoznawca budowlany?

Każdy budynek zanim zostanie dopuszczony do użytku, musi przejść bardzo szczegółową analizę techniczną. Wynika to z faktu, że nawet obiekty realizowane przed doświadczone ekipy przy użyciu wysokiej jakości materiałów mogą posiadać błędy, które w przyszłością staną się przyczyną przyspieszonego niszczenia konstrukcji. Wykonywanie tego typu analiz jest jednym z zadań rzeczoznawcy budowlanego. Kim jest ten specjalista i kiedy warto skorzystać z jego usług?

rzeczoznawca-budowy

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Profesja rzeczoznawcy budowlanego została wprowadzona do polskiego prawa budowlanego w 1994 roku. Rzeczoznawcą budowlanym jest samodzielny specjalista, którego praca polega na wykonywaniu różnego rodzaju ekspertyz technicznych w ściśle określonym zakresie tematycznym. Ekspertyzy te wykonywane są między innymi w celu:

  • Wykazania nieprawidłowości w sztuce budowlanej
  • Określenie zgodności przeprowadzania prac z przepisami i normami
  • Oceny stanu technicznego budynku (np. zawilgocenia konstrukcji)
  • Sporządzenia zaleceń i porad do wykonania projektu lub prac budowlanych

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która m.in. posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, a także uprawnienia budowlane i co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Jedną z firm oferujących usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego jest firma J.P. Praxis.

Kiedy należy skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Pomoc rzeczoznawcy budowlanego potrzebna jest między innymi przy odbiorze technicznym obiektu, przykładowo mieszkania. Po zakończeniu prac budowlanych, rzeczoznawca przeprowadza dokładne oględziny nieruchomości w celu wykrycia ewentualnych usterek. Kiedy jeszcze warto skorzystać z jego usług?

Między innymi kiedy planujemy kupić dom, mieszkanie lub inną nieruchomość z rynku wtórnego – mówi ekspert firmy J.P. PraxisZadaniem rzeczoznawcy jest wtedy wydanie opinii na temat zastanego stanu technicznego i wskazanie zakresu ewentualnych prac remontowych, które należy przeprowadzić, zanim obiekt będzie mógł zostać ponownie oddany do użytku. Świadomość wad nieruchomości może być jednym z czynników, które dadzą nam przewagę w negocjacjach ceny. Jeśli już posiadamy nieruchomość, którą należy wyremontować bądź zrekonstruować, rzeczoznawca może na nasze zlecenie wykonać tak zwaną inwentaryzację, czyli opis aktualnego stanu budynku, który będzie niezbędny dla projektanta i ekipy budowlanej zatrudnionej do wykonania prac remontowych.

śr. ocena 5 / głosów 5