Termomodernizacja budynku jako sposób na ograniczenie wydatków na ogrzewanie

Termomodernizacja budynku jest najlepszym sposobem na poprawę jego efektywności energetycznej. Dzięki niej możliwa jest oszczędność energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku w chłodne dni. Przyczynami wysokich kosztów są najczęściej nadmierne straty ciepła przez budynek, które są spowodowane przez złą izolację przegród zewnętrznych, nieszczelne okna czy obniżoną sprawność instalacji grzewczych.

Termomodernizacja budynku

Na czym polega termomodernizacja budynku?

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu takich zmian w budynku, które pozwolą na ograniczenie strat ciepła do minimum, a także pozwalają na bardziej ekonomiczne oraz zużywające mniej energii ogrzewanie wnętrz i wody.

Najczęściej w ramach termomodernizacji podejmuje się następujące działania:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, dachów i stropodachów, podłóg oraz stropów nad piwnicami poprzez dodanie warstwy materiału o właściwościach izolacyjnych
  • wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych na bardziej oszczędzające energię.

Termomodernizacja budynku to nie tylko działania zewnętrzne. Może ona również dotyczyć instalacji wewnętrznych. Polega wówczas na:

  • modernizacji albo wymianie systemu grzewczego,
  • rezygnacji z indywidualnych źródeł ciepła wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
  • użyciu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
  • izolacji odkrytych przewodów c.o, a także c.w.u,
  • korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, np. poprzez instalację kolektorów słonecznych,
  • usprawnieniu systemu przygotowywania użytkowej ciepłej wody.

Jaki jest zakres działań termomodernizacji budynku oraz kto ją wykonuje?

Aby we właściwy sposób rozpocząć działania dotyczące termomodernizacji należy wcześniej przeprowadzić audyt energetyczny. Ta kompleksowa analiza pokazuje, jakie są możliwości oszczędzania energii i które z nich sprawdzą się w konkretnym budynku. Termomodernizacja może polegać na jednym konkretnym działaniu lub też obejmować kilka elementów. Ważne jest to, aby określić, jakie prace należy wykonać w pierwszej kolejności. Jest to przede wszystkim zależne od stanu i potrzeb danego budynku oraz możliwości finansowych inwestora.

Wykonanie termomodernizacji budynku należy zlecić sprawdzonej firmie budowlanej, która wykona ją w jak najlepszy sposób. Jest nią np. firma TynkPol, która dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i podejmuje się realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń w zakresie docieplania budynku.  

Termomodernizacja jest sposobem pozwalającym na zaoszczędzenie pieniędzy, które są wydawane na ogrzewanie. Wiąże się ona również z naprawą jakości powietrza w Polsce. Warto się zastanowić nad jej przeprowadzeniem, aby zredukować wydatki i pomóc środowisku.

śr. ocena 0 / głosów 0