Rodzaje robót brukarskich

Mieszkańcy już nie tylko miast mają bruk niemal stale pod stopami. Brukowane podłoże zapewnia sprawne i bezpieczne poruszanie się, odprowadzanie wody, zachowanie czystości. Bruk towarzyszył pierwszym miastom i pojazdom kołowym. Jaka jest historia bruku i jakie rodzaje robót brukarskich są dziś wykonywane? Oto garść najważniejszych informacji o bruku – cichym bohaterze miast.

Definicja i historia bruku

Bruk to nawierzchnia utwardzona za pomocą kamieni lub specjalnie do tego przeznaczonych kostek czy płyt, które układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały. Brukować można ulice, chodniki, place, alejki, a więc powierzchnie, na których odbywa się natężony ruch pieszy i kołowy. Powierzchnia jest przed brukowaniem wyrównywana przy użyciu np. piasku. Rezultatem jest trwała i równa nawierzchnia, którą w razie potrzeby łatwo naprawić lub zdemontować czy wymienić.

Bruk rozwijał się wraz z miastami. Najstarsze wzmiankowane miasto – Jerycho – najpewniej miało brukowane ulice. Powstało ono prawie 10 000 lat temu! Z całą pewnością można mówić o bruku miast lepiej zbadanych, np. tych z okresu neolitu i regionów Mezopotamii, Egiptu, Chin czy Indii – wszędzie tam starano się na podobny sposób poprawić jakość dróg.

Rodzaje kostki i prac brukarskich

Kiedyś ulice brukowano kamieniami polnymi lub kawałkami kamienia ciosanymi z bloków skalnych. Dziś mamy wiele rodzajów kostki brukowej, np.: kostkę naturalną (granit, bazalt), ceramiczną czy betonową.

Prace brukarskie nie ograniczają się wyłącznie do wykładania ulic. Współcześnie ekipy brukarskie zajmują się także układaniem ażurowego bruku czy np. płyt betonowych, ale też bliższymi domu pracami: przygotowywaniem podłoża na ścieżki ogrodowe, podjazdy garażowe czy tarasy, a nawet parkingi całe parkingi.

Warto pamiętać, że nie każda firma wykonuje pełny zakres usług brukarskich. Zawsze warto sprawdzać, w czym specjalizuje się dane przedsiębiorstwo. Przykładowo: www.praceziemeelblag.com.pl oferują: podbudowy pod place, pojazdy i posesje, a także układanie kostki brukowej.