Podział rusztowań ze względu na sposób montażu

Rusztowaniem nazywamy tymczasową konstrukcję, która składa się ze słupów – pionowych, które pełnią funkcję nośną oraz poziomych, na których układa się pomosty. Istnieje kilka rodzajów podziału rusztowań, np. ze względu na funkcję użytkową, na konstrukcję, na materiał czy na sposób przemieszczenia. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na podziale ze względu na sposób montażu.

montaz rusztowan

Wskazówki dotyczące montażu rusztowań

Montaż rusztowań powinien być przeprowadzany przez doświadczone i przeszkolone w tym zakresie osoby oraz nadzorowany przez kierownika prac budowlano-montażowych. Rusztowanie można dopuścić do odbioru w przypadku dokładnego sprawdzenia i odebrania przez nadzór techniczny oraz potwierdzenia jego przydatności do określonych robót – jego przeznaczenie powinno być zapisane w dzienniku budowy. Wskazane jest, aby każda konstrukcja posiadała także miejsce służące do komunikacji pionowej pracowników, a jeżeli jest usytuowana bezpośrednio przy chodnikach lub drogach – daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania. Ponadto miejsce robót należy oznaczyć tablicą informacyjną.

Rusztowania systemowe i niesystemowe

Ze względu na sposób montażu rusztowania budowlane możemy podzielić na:

  • Systemowe – ich wymiary i dopuszczalne obciążenia są narzucone przez wymiary określone przez elementy składowe oraz materiały, jakie stosuje się na konstrukcję rusztowania. Są to najczęściej rusztowania typowe, które nie wymagają dodatkowej dokumentacji projektowej. Jest ona jednak wymagana w przypadku montowania w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu.
  • Niesystemowe – wymiary ich siatki konstrukcyjnej nie są narzucone przez określone wymiary składowych elementów. Wymagają one indywidualnego projektu, który uwzględnia przewidywane obciążenia pomostu roboczego. Ustala się wtedy wzajemne położenie elementów składowych rusztowania oraz sposób przenoszenia obciążeń na grunt bądź na konstrukcję budynku.

Sprzedażą, wynajmem, transportem oraz montażem rusztowań różnego rodzaju – jezdnych, aluminiowych, budowlanych, elewacyjnych i kominowych – zajmuje się firma Euro-Rusztowania z Wrocławia. Przedsiębiorstwo oferuje również transport i kompleksową obsługę na terenie, na którym następuje eksploatacja rusztowania. Wszystkie usługi charakteryzują się terminową realizacją zleceń, która jest poprzedzona pomiarem obiektu oraz szczegółową wyceną przez doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych pracowników.