Na czym polega geodezyjne wytyczenie obiektu?

Tyczenie to podstawowe zadanie w pracy geodety i przeprowadzane jest jako jeden z pierwszych etapów budowy. Dzięki niemu możliwe jest dokładne wskazanie położenia budowli w terenie względem innych, znajdujących się w pobliżu budynków.

geodezyjne wytyczanie obiektu

Pomiary dokonywane przez geodetę na samym początku inwestycji są niezbędne do określenia faktycznego położenia nowego budynku w terenie – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Ribet.

Efektem tyczenia geodezyjnego jest wskazanie i utrwalenie punktów o założonym położeniu w przyjętym wcześniej układzie odniesienia.

Tyczenie sytuacyjne – metody

Obecnie stosowane są 4 podstawowe metody tyczenia: tyczenie biegunowe, tycznie ortogonalne (metoda rzędnych i odciętych), metoda wcięć kątowych i liniowych oraz metoda tyczenia oparta na przecięciach kierunków.

Jak przeprowadzić tyczenie geodezyjne?

Tyczeniem warto zająć się natychmiast po zakupie działki budowlanej i uzyskaniu urzędowego pozwolenia na budowę. Wraz z projektem nowego budynku należy udać się do geodety, posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywanego zawodu.

Zanim geodeta przystąpi do pracy w terenie, musi przygotować specjalistyczne opracowanie projektu budowy pod kątem planowanych pomiarów, wybrać odpowiednią dla danej inwestycji metodę tyczenia i przygotować właściwy sprzęt.

Prace nad tyczeniem sytuacyjnym terenu geodeta musi udokumentować przedstawiając odpowiedni szkic. Szkic tyczenia jest jednocześnie niezbędny do dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy – mówi specjalista z firmy Ribet.

Moment zakończenia prac geodezyjnych uzależniony jest od wielu czynników, w tym wielkości budowy, specyfiki projektu architektonicznego i charakterystyki terenu, dlatego termin potrzebny na realizację i oddanie prac ustalany jest indywidualnie dla każdej inwestycji.