Metody naprawy powierzchni żelbetowych

O naprawach i ochronie konstrukcji żelbetowych, w tym ich powierzchni, mówi wyraźnie norma PN-EN 1504. Uszkodzenia betonu mają szereg przyczyn. To przede wszystkim: oddziaływania mechaniczne, chemiczne i biologiczne, oddziaływania fizyczne (jak zamarzanie i odmrażanie) i korozja zbrojenia. By właściwie przygotować projekt naprawy powierzchni żelbetowych, należy najpierw ocenić stan konstrukcji oraz warunki, w jakich wykonywane będą prace naprawcze. Następnie dobieramy metodę naprawy i odpowiednie materiały naprawcze.

Główne zasady i metody dotyczące naprawy powierzchni żelbetowych

Wspomniana we wstępie norma wskazuje jedenaście głównych zasad naprawy betonu, w tym powierzchni żelbetowych. Pierwsza część mówi o efekcie, jaki chcemy osiągnąć, druga – o metodach napraw, na przykład:

  • Ochrona przed wnikaniem wody i innych cieczy – impregnacja hydrofobizująca, impregnacja, powłoki ochronne, powierzchniowe zamykanie rys, wypełnianie rys, przekształcanie rys w złącza, stosowanie zewnętrznych płyt, stosowanie membran hydroizolacyjnych,
  • Odbudowa elementu do pierwotnego kształtu oraz przywrócenie pierwotnej funkcji – ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nadłożenie betonu lub zaprawy, natryskiwanie betonu lub zaprawy, wymiana elementów,
  • Zwiększanie odporności na oddziaływania fizyczne lub mechaniczne – warstwy lub powłoki ochronne, impregnacja, nadłożenie betonu lub zaprawy.

Pozostałe zasady mówią o metodach ograniczenia zawilgocenia, wzmacnianiu konstrukcji i zwiększaniu lub odtwarzaniu ich nośności, zwiększaniu odporności na czynniki chemiczne, utrzymaniu lub przywróceniu stanu pasywnego stali zbrojeniowej, podwyższaniu odporności elektrycznej otuliny betonowej, kontroli obszarów katodowych, ochronie katodowej i kontroli obszarów anodowych.

Przykładowe materiały używane do naprawy powierzchni żelbetowych

Jak mówi nam przedstawiciel firmy ImmerBau z Poznania, w zależności od potrzeb, do naprawy powierzchni żelbetowych wykorzystywane są przeróżne materiały. Oto kilka przykładów:

  • zaprawy naprawcze na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych, które nadają się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą; zaprawy ochronne,
  • mostki sczepne, warstwy antykorozyjne prętów zbrojeniowych,
  • zaprawy torketowe przeznaczone do odbudowy otuliny prętów zbrojeniowych oraz naprawy konstrukcyjnej i niekonstrukcyjnej elementów betonowych/żelbetowych, w tym konstrukcji sprężonych.

Na koniec warto podkreślić, że materiały do naprawy powierzchni żelbetowych różnych elementów (materiały do naprawy stropów, słupów, belek, dźwigarów itd.) różnią się właściwościami od materiałów tradycyjnych. Należy więc sięgać wyłącznie po materiały wyraźnie dedykowane pracom naprawczym.

śr. ocena 5 / głosów 5