W jakim celu stosuje się monitoring kanalizacji?

Telewizyjne systemy inspekcyjne, w tym monitoring kanalizacji, to usługa oferowana przez przedsiębiorstwa zajmujące się działaniami wodno-ściekowymi. Jest równie ważna, a nawet istotniejsza od czyszczenia kanalizacji czy innych specjalistycznych prac, które mogą być niezbędne w związku z eksploatacją sieci kanalizacyjnych. Jaki wobec tego jest cel stosowania monitoringu kanalizacji?

Stosowanie monitoringu kanalizacji

Monitoring kanalizacji przede wszystkim stosuje się w celu skontrolowania prawidłowości budowy kanalizacji, a dokładniej wykonania rurociągów, wszelkich przyłączy oraz studzienek. To jedyna możliwość, aby dokonać dokładnego sprawdzenia zgodności z założeniami projektu, a także ewentualnych uszkodzeń, które mogły się pojawić – wyjaśnia nasz ekspert z firmy Gea-Nova. Drugim zasadniczym celem stosowania monitoringu kanalizacji są działania eksploatacyjne już istniejącej sieci. Można skontrolować stan kanalizacji, skontrolować czy nie pojawiły się nielegalne przyłącza bądź zatory, a także obejrzeć stan rurociągów po ich wyczyszczeniu. Do czyszczenia kanalizacji najlepiej jest stosować metodę ciśnieniową, pozwalającą osiągnąć najlepsze efekty usuwania wszelkich osadów.

Jaki jest koszt monitoringu kanalizacji?

Koszt monitoringu kanalizacji zależy przede wszystkim od jej złożoności oraz wielkości. Firmy gwarantujące usługi niniejszego typu zazwyczaj udostępniają klientom szczegółowy cennik. Można także poprosić o wycenę, a nawet starać się o korzystne upusty, jeśli regularnie korzystamy z oferty danego usługodawcy. Większość przedsiębiorstw zapewnia realizację swoich usług na terenie całego kraju, docierając do każdego miasta w Polsce.

Raport po monitoringu kanalizacji

Klienci, którzy zdecydują się na monitoring kanalizacji, po jej zakończeniu otrzymują dokładny raport wskazujący wszelkie problemy i nieprawidłowości, jakie zostaną w związku z nią wykryte. Raport powinien również określić przyczynę wystąpienia danego stanu i przedstawia najlepsze rozwiązania zaistniałej sytuacji. Przekazywany jest w dwóch formach – papierowej oraz elektronicznej, pozwalając na jego archiwizację w dokumentach. Tylko regularne inspekcje pozwalają zapobiegać występowaniu uszkodzeń i awarii, dlatego warto systematycznie monitorować systemy kanalizacji.