Jakie rury stosowane są w kotłach kondensacyjnych?

Używanie kotłów kondensacyjnych oznacza znacznie większą efektywność, a zatem niższe zużycie gazu. Kotły kondensacyjne za sprawą swej konstrukcji i zasady działania potrafią osiągać wyniki na poziomie nawet 109% energii, podczas gdy urządzenia tradycyjne uzyskują rezultaty nieznacznie przekraczające 90%. Montaż kotła kondensacyjnego wymaga jednak zainstalowania specjalnie przystosowanych rur spalinowych.

kocioł kondensacyjny

Rury do kotłów kondensacyjnych – co jest najważniejsze?

Gazowe kotły kondensacyjne są jednymi z najwygodniejszych w codziennym użytkowaniu. Ich obsługa sprowadza się w praktyce do ustawienia wymaganej temperatury pracy oraz ułożenia harmonogramu, w jakich dniach czy godzinach powinna być ona osiągana. Do obowiązków właściciela należy jeszcze zadbanie o wykonywanie przeglądów instalacji odprowadzającej spaliny oraz wezwanie serwisu w celu okresowego wyregulowania palnika. Poza komfortem, jaki oferują, wielką zaletą kotłów kondensacyjnych jest także znikomy wpływ na emisję zanieczyszczeń powietrza – przy pracy urządzenia nie powstają właściwie groźne pyły zawieszone ani większa ilość szkodliwych składników, np. benzoalfapirenu. Specyfika pracy tego typu urządzeń wymaga jednak stosowania specjalnie przystosowanych rur do kotłów kondensacyjnych.

Cechą charakterystyczną kotłów kondensacyjnych jest to, że powstające w nich spaliny są stosunkowo chłodne, co sprzyja ich skraplaniu się na wewnętrznych ścianach komina. Choć używanie gazu ziemnego czy też płynnego jest o wiele bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż korzystanie z węgla albo drewna, ze względu na bardzo niewiele powstających zanieczyszczeń, to spaliny zawierają jednak pewną ilość związków azotu, siarki i węgla. Substancje te w wyniku zachodzących podczas spalania reakcji i łączenia się z osadzającą się w kominie wodą tworzą agresywne chemicznie kwasy, np. siarkowy, węglowy czy azotowy. Wchodzą one w skład tzw. kondensatu i stanowią zagrożenie dla trwałości komina. Wkład do kotła kondensacyjnego musi więc być wykonany ze stali, która będzie odporna na ich działanie – wyjaśnia przedstawiciel firmy Tanie Kominy, która specjalizuje się w sprzedaży systemów kominowych.

Ściekający po wewnętrznych ściankach komina kondensat ma wysokie pH. Jest więc czynnikiem, który silnie wpływa na zwiększenie ryzyka pojawienia się korozji. Rozwijająca się rdza, zwłaszcza tzw. korozja szczelinowa rozwijająca się w miejscach łączenia rur, może prowadzić do szybkiego powstania nieszczelności i zniszczenia wkładu kominowego. W takiej sytuacji do wnętrza obudowy komina mogą przedostawać się gazy spalinowe, a sam kondensat przesiąkać do wnętrza murów prowadząc do trudnych do usunięcia zanieczyszczeń i plam o nieprzyjemnym zapachu.

Rury używane w kotłach kondensacyjnych powinny być zrobione z materiału, który będzie się odznaczał nie tylko podwyższoną odpornością na korozję, ale także na działanie chemikaliów. Wkłady przeznaczone do kotłów kondensacyjnych są więc produkowane z tzw. stali nierdzewnej, a zarazem kwasoodpornej. Gatunki takie zawierają w swoim składzie pierwiastki, które zmniejszają podatność stali na uleganie utlenianiu i rdzewienie w postaci sporej ilości chromu, a niekiedy także niklu oraz molibdenu.

Podwyższona wytrzymałość na ściekający wewnątrz komina kondensat to jednak nie wszystko. Wkłady kominowe przeznaczone do kotłów kondensacyjnych muszą również wykazywać się odpowiednią wytrzymałością na podwyższone ciśnienie. Dla wygody użytkownika i ograniczenia miejsca zabieranego przez całą instalację dobrze też, gdy mają one jednocześnie możliwość dostarczania powietrza potrzebnego do spalania.

Dwufunkcyjny system odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych

Działanie kotła kondensacyjnego różni się od pracy typowych kotłów gazowych. Choć podobnie jak w części tradycyjnych modeli mamy tu do czynienia z zamkniętą komorą spalania, to kotły kondensacyjne są w stanie wykorzystać część energii, która w urządzeniach starszego typu jest tracona wraz z powstawaniem pary wodnej. Pojawia się ona w efekcie spalania metanu lub propanu w urządzeniach na gaz płynny. W obu przypadkach w wyniku zachodzących reakcji powstaje dwutlenek węgla oraz woda. Ze względu na temperaturę zmienia ona swój stan skupienia na lotny, zużywając przy tym pewną ilość powstającego ciepła. Ponowna zmiana w ciecz, czyli skroplenie powstających spalin, pozwala na wykorzystanie uwalnianej w tym procesie energii do dodatkowego podgrzania wody. Kondensacja zachodzi w specjalnym wymienniku.

Poza ochłodzeniem spalin w wyniku kondensacji pary wodnej w wymienniku mogą się one skraplać również w przewodzie spalinowym i ściekać w dół wkładu. Nie jest to jednak groźne, o ile jest on wyprodukowany z odpowiedniego gatunku stali. Ważniejszy jest natomiast fakt, że do efektywnego spalania w kotle kondensacyjnym niezbędna jest dużo większa ilość tlenu niż w tradycyjnym kotle gazowym. Zapotrzebowanie na powietrze jest w tym przypadku większe nawet o 30%. Oznacza to, że do jego pobierania jest niezbędny specjalny nadmuch zwiększający dopływ tlenu.

Ze względu na tak duży przepływ powietrza nie może ono być zasysane z pomieszczenia kotłowni, ponieważ szybko doprowadziłoby do powstania podciśnienia. Rozwiązaniem tego problemu jest zasysanie do komory spalania powietrza atmosferycznego z zewnątrz budynku. Wiąże się to jednak z koniecznością prowadzenia dodatkowych kanałów napowietrzających. O wiele prostszym wyjściem jest więc skorzystanie z przewodów spalinowych, które są wyprowadzane z kotłowni na zewnątrz.

By zasysanie tlenu przez instalację spalinową było możliwe, musi ona być specjalnie dostosowana. Rury do kotłów kondensacyjnych są więc wykonywane jako system dwuścienny. Środkowa część wkładu służy w takiej sytuacji do odprowadzania spalin, natomiast szczelina znajdująca się między powłoką wewnętrzną a zewnętrzna jest wykorzystywana jako kanał napowietrzający.

Dwuścienne wkłady kominowe do kotłów kondensacyjnych są często nazywane koncentrycznymi. Ich montaż nie różni się znacząco od innych typów wkładów kominowych. Można ich używać zarówno przy budowie kominów systemowych, jak i stosować do modernizacji istniejącej instalacji i montować w istniejących kominach murowanych.

Ze względu na specyfikę pracy kotła kondensacyjnego i skład powstających spalin, a także stosowanie wentylatorów wspomagających ich przepływ rury nie muszą być zawsze wyprowadzane ponad połać dachu. W przypadku kotłów o niewielkiej mocy (do 21 kW) przewód spalinowy w domach jednorodzinnych może wychodzić na zewnątrz poziomo, przechodząc przez zewnętrzną ścianę budynku. Tzw. wyrzut boczny musi się jednak znajdować przynajmniej 2,5 m ponad poziomem gruntu, a także 0,5 m od krawędzi okien. W budynkach wielorodzinnych to rozwiązanie można zastosować jedynie w przypadku kotłów o mocy do 5 kW. Jeśli chodzi o budynki użytkowe, przepisy nie nakładają tu żadnych ograniczeń.

Odpowiedni system powietrzno-spalinowy pozwala na bezpieczną i efektywną eksploatację kotła kondensacyjnego. Połączenie nawiewu powietrza z wyprowadzeniem spalin jest wygodne i ogranicza ilość prac instalacyjnych przy montażu urządzenia. Rury wykonane ze stali dobrej jakości i z właściwymi uszczelnieniami gwarantują odpowiednią trwałość i szczelność przez wiele lat.

śr. ocena 5 / głosów 1