Jak wykonać instalację odgromową domu?

Każdy budynek wystawiony jest na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do najgroźniejszych zjawisk pogodowych należą burze, a dokładniej mówiąc towarzyszące im wyładowania elektryczne nazywane piorunami. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku przed niszczycielską siłą drzemiącą w piorunach. W tym celu montuje się na zewnątrz budynku instalację odgromową. Jej zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie do gruntu energii powstałej podczas wyładowania.

Elementy instalacji odgromowej

Zadaniem instalacji odgromowej nie jest zabezpieczenie budynku przed uderzeniem pioruna, ale wyłącznie przed skutkami jakie potencjalne uderzenie może spowodować, a lista ich jest długa. Siła pioruna jest gigantyczna. Dość powiedzieć, że w trakcie wyładowania powstaje energia elektryczna tysiąc razy większa niż ta, która płynie w instalacji domowej. Dlatego tak ważne jest, aby instalacja odgromowa została wykonana w sposób prawidłowy. Elementy jakie powinny się w niej znaleźć przybliża ekspert firmy Sin-Pur, świadczącej usługi ogólnobudowlane w tym montażu instalacji odgromowych:

Na kompleksową instalację odgromową składa się piorunochron, będący zabezpieczeniem zewnętrznym oraz zabezpieczenia stosowane wewnątrz obiektu. Prawidłowo wykonany piorunochron powinien składać się z zwodów zrobionych z materiałów przewodzących ułożonych na dachu oraz wszystkich elementach budynku wystających ponad dach. Z przewodów odprowadzających przytwierdzanych do ścian bocznych budynku, które łączą zwody z uziomem. Ostatnim elementem instalacji piorunochronowej jest uziom, który może być naturalny lub sztuczny.

Czy wszystkie domy powinny posiadać instalację odgromową?

Z praktycznego punktu widzenia wszystkie obiekty powinny być wyposażone w instalację odgromową, gdyż stanowi ona ochronę przed niepożądanymi skutkami wywołanymi uderzeniem pioruna, takimi jak: pożar, uszkodzenie urządzeń AGD i sprzętów RTV podłączonych do sieci oraz zniszczenie samej instalacji elektrycznej. Jednak obowiązujące przepisy budowlane Nakazują montaż takiej instalacji tylko w niektórych budynkach. Obowiązek posiadania instalacji odgromowej dotyczy domów jednorodzinnych przekraczających 500 metrów powierzchni oraz wysokości ponad 15 metrów. W pozostałych przypadkach należy skonsultować się z firmą montującą instalacje odgromowe, która dokona analizy zagrożenia piorunowego dla konkretnego budynku i zaproponuje najlepsze rozwiązanie odgromowe. Wielu specjalistów zaleca jednak montaż instalacji odgromowej nawet w przypadkach, kiedy zagrożenie piorunowe obliczone według odpowiedniego algorytmu jest niskie. Koszt instalacji odgromowej w porównaniu z tym co może ona ochronić jest naprawdę niewielki.

śr. ocena 5 / głosów 5