Gdzie stosuje się stal zbrojeniową?

Stal zbrojeniowa jest powszechnie stosowana w budownictwie. Może mieć różne zastosowanie, najczęściej jednak wykorzystywana jest do tworzenia pokryć dachowych, zbrojeń lub całych konstrukcji np. hal ze stali. Stal zbrojeniowa jest również standardowym materiałem wzmacniającym beton (rury stalowe, pręt zbrojeniowy, profile stalowe itp.) – dzięki niej konstrukcje o sporym obciążeniu mają silne fundamenty i słupy. Gdzie konkretnie stosuje się stal zbrojeniową?

stal-zbrojeniowa

Pręt zbrojeniowy i beton – najczęstsze wykorzystanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa ma doskonałe właściwości m.in. w połączeniu z betonem. Dlatego też duet ten znajduje zastosowanie podczas budowy domów mieszkalnych oraz budynków użytkowych. I chociaż beton ma dużą wytrzymałość na ściskanie, to jego odporność na rozciąganie jest niewielka – wtedy z pomocą przychodzi stal zbrojeniowa, która doskonale go wzmacnia. Pręt zbrojeniowy do betonu służy do stworzenia konstrukcji, w której wszystkie pręty są zgrzewane lub łączone strzemionami. Dlatego też takie zastosowanie stali zbrojeniowej wykorzystuje się do zbrojenia słupów, nadproży, stropów, wieńców oraz ścian i ław fundamentowych. Stal zbrojeniowa nadaje się idealnie na pręty gładkie i żebrowane (jednoskośne lub dwuskośne), z których później powstają wytrzymałe konstrukcje żelbetowe.

Stal zbrojeniowa – inne zastosowania. Mosty, osłony akustyczne i szamba

Stal zbrojeniowa posiada również wiele innych zastosowań. Przede wszystkim należy podkreślić, że tworzy się z jej udziałem elementy drogowo-mostowe.

Najczęściej wykorzystuje się wtedy stal wysokostopową, niestopową oraz wysokowytrzymałą, z których w procesie spawania powstają trwałe konstrukcje – podkreśla specjalista z firmy Luskar z Krakowa.

Stal znajduje zastosowanie w budowie m.in. mostów, wiaduktów, systemów odwodnień, osłon akustycznych i infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na swoje właściwości stal zbrojeniowa wykorzystywana jest także do tworzenia konstrukcji narażonych na działanie czynników chemicznych np. konstrukcje oczyszczalni ścieków, zakładów chemicznych, elektrowni, konstrukcji do składowania ciekłych gazów, szamb itp. Trwałość i odporność stali zbrojeniowej wykorzystywana jest również podczas budowy konstrukcji do kołowania samolotów oraz przy konstrukcjach wymagających niemagnetycznego zbrojenia (np. w urządzeniach takich jak rezonans magnetyczny). Dlatego chociaż powstaje wiele innych materiałów konstrukcyjnych, to w dalszym ciągu stal zbrojeniowa jest i będzie wykorzystywana na szeroką skalę.

śr. ocena 4.3 / głosów 6