Dokumentacja niezbędna przy budowie hal stalowych

Jak wiemy, szybkość i sprawność realizacji każdej inwestycji budowlanej w decydującej mierze uzależniona jest od wcześniejszego załatwienia wszystkich spraw formalno-prawnych, a także od dokładnego zaplanowanie poszczególnych etapów budowy. Nie inaczej sprawy się mają przy budowie hal stalowych. Zazwyczaj jednak postawienie takiej hali trwa o wiele krócej niż wcześniejsze przygotowanie całej niezbędnej do jej budowy dokumentacji.

Jak od pomysłu przejść do budowy hali stalowej – krok po kroku

Zanim dojdzie do pierwszego przysłowiowego wbicia łopaty pod budowę hali stalowej, trzeba niestety sporo nabiegać się po różnego rodzaju urzędach. Przy odrobinie cierpliwości można jednak przez wszystkie biurokratyczne procedury bez większego wysiłku przebrnąć, chociaż trzeba uczciwie przyznać, że wymaga to trochę czasu.

Oto cztery podstawowe kolejne kroki, które należy wykonać, by zdobyć całą niezbędną dokumentację wymaganą jeszcze przed rozpoczęciem budowy stalowej hali:

 • sporządzenie planu architektonicznego, który pozwala ocenić czy planowana inwestycja może być zrealizowana w danym miejscu i w którym architekt określa m.in.:
  • wielkość obiektu,
  • technologię planowanej produkcji,
  • przewidywaną liczbę zatrudnionych pracowników itd.
 • złożenie wniosku do wydziału urbanistyki właściwego starostwa w celu uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; jeśli dla danego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to wystarczy uzyskać tutaj jedynie wypis i wyrys z tego planu,
 • sporządzenie projektu budowlanego, który m.in. będzie określał:
  • sposób zagospodarowania terenu,
  • koncepcję architektoniczną,
  • założenia konstrukcyjne,
  • oraz projekty wewnętrznych i zewnętrznych instalacji
  • projekt technologii,
  • projekt drogowy;

etap ten wymaga konsultacji przyjętych rozwiązań z właścicielami infrastruktury technicznej, zarządcą dróg, sanepidem oraz ze specjalistami od p.poż. I BHP.

 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

O innej, znacznie łatwiejszej drodze dla uzyskania całej tej dokumentacji opowiedzieli nam specjaliści z firmy PROFIX z Krakowa.

Generalne wykonawstwo

Nie wszyscy lubią biegać po urzędach, a i nie wszyscy mają na to czas. Bardzo wygodnym dla niejednego inwestora, chcącego zbudować halę stalową jest skorzystanie z usługi generalnego wykonawstwa.

Generalny wykonawca to firma oferująca kompleksową realizację całokształtu zadań związanych z budową hali stalowej, w tym także załatwienie wszystkich niezbędnych wymienionych wyżej formalności formalno-prawnych, a także uzyskanie końcowych zezwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu.

Zatrudnienie generalnego wykonawcy uwalnia inwestora także od angażowania w projekt wielu różnych podwykonawców i prowadzenia z nimi czasochłonnych, licznych rozmów i uzgodnień.

śr. ocena 0 / głosów 0