Czym są odpady budowlane i jak się ich pozbyć?

Odpady budowlane towarzyszą wykonywaniu wszelkich robót związanych ze wznoszeniem, wykańczaniem, remontowaniem czy wyburzaniem obiektów mieszkalnych i użytkowych. Ze względu na obowiązujące przepisy takie odpady muszą być odebrane przez firmę, która skieruje je do przetworzenia i ponownego wykorzystania, a jeśli będzie to niemożliwe, odda je na bezpieczne i prowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska składowisko.

Odpady budowlane

Jakie materiały można zaliczyć do odpadów budowlanych?

Wraz ze wzrostem zainteresowania sprawami ochrony środowiska i zmianami klimatu coraz większą wagę przykłada się do kwestii związanych z zagospodarowywaniem i segregacją odpadów. Precyzyjne zasady zbiórki i przekazywania powstających nieczystości stałych dotyczą zarówno zwykłych śmieci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, jak i różnych pozostałości i produktów ubocznych działalności produkcyjnej i usługowej. Do odpowiedniego traktowania odpadów zobowiązane są więc firmy oraz wszelkie osoby prywatne. Dotyczy to również wszelkich materiałów powstających przy okazji prowadzenia budów, modernizacji i remontów. Wszystkie pozostałości tego typu muszą być przekazane firmie, która zajmie się ich selektywną zbiórką, recyklingiem, a w razie, gdyby to nie było możliwe, dostarczeniem do miejsca składowania – wyjaśnia przedstawiciel firmy Selectbud, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych.

Odpady budowlane to różne materiały powstające przy okazji prowadzenia robót rozbiórkowych, wznoszenia budynków, wykańczania ich czy zakładania instalacji. Przy wyburzeniach będą to m.in. gruz betonowy, ceglany, złom pochodzący ze zbrojeń i elementów konstrukcyjnych budynków, a także armatura i instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, a w przypadku budynków przemysłowych również wszelkiego typu rurociągi. Przy pracach remontowo-modernizacyjnych wśród powstających odpadów są zwykle również elementy ceramiczne, zarówno w postaci skuwanych kafelków, jak i np. demontowane urządzenia tzw. białego montażu od wanien po muszle klozetowe.

Często przy robotach budowlanych pojawiają się niewykorzystane resztki materiałów, np. zastygnięte zaprawy, tynki i kleje. Sporo jest również drewna, zarówno w postaci demontowanej stolarki otworowej, np. drzwi wewnętrznych, okien, czy też różnych elementów wyposażenia, jak i drewna szalunkowego czy konstrukcyjnego. Niekiedy wśród odpadów budowlanych pojawia się też złom metali nieżelaznych, np. miedziana albo aluminiowa instalacja elektryczna lub grzewcza.

Profesjonalny odbiór odpadów budowlanych

Właściwe zagospodarowanie odpadów budowlanych, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonych prac wymaga skorzystania z usług wyspecjalizowanej firmy odbierającej wytwarzane przy tej okazji materiały. Najprostszym rozwiązaniem dostępnym dla osoby czy firmy przeprowadzającej dowolne roboty budowlane jest zamówienie odpowiedniego kontenera. Solidne metalowe pojemniki-kontenery mogą być podstawione w miejsce prowadzenia prac, a po zapełnieniu sprawnie odebrane. Dzięki szerokiej ofercie kontenerów na odpady budowlane nie ma problemu z dobraniem pojemności do ilości wytwarzanego przy tej okazji gruzu czy innych pozostałości. Dla klientów wykonujących jedynie drobniejsze prace istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych big-bagów, czyli pojemników z elastycznego tworzywa sztucznego, przypominających duże torby lub worki.

Zebrane odpady budowlane mogą być w bardzo szerokim zakresie poddane recyklingowi. Do ponownego wykorzystania nadaje się przede wszystkim złom stalowy i pochodzący z metali kolorowych, głównie aluminium i miedzi. Produkty tego typu są zwykle oddzielane mechanicznie i kierowane do przetopu.

Cennym źródłem surowca jest też gruz betonowy. W zależności od swego rodzaju, w tym głównie użytego kruszywa, może on być wykorzystany jako materiał do zagęszczania podłoża, składnik podbudowy dróg, a także półprodukt do produkcji niektórych mieszanek betonowych. Gruz ceglany jest stosowany głównie jako materiał do utwardzania nawierzchni.

W wielu przypadkach gruz jest używany przy pracach związanych z rekultywacją terenu. Zdarza się, że jest on stosowany do zasypywania obniżeń terenu czy stawów. Można go wykorzystać także przy formowaniu nasypów i wałów, jednak głównie w warstwie drenażowej, ponieważ do sypania korpusów budowli ziemnych czy dróg można wykorzystywać jedynie gruz bardziej jednorodny.

Warto pamiętać, że korzystanie z możliwości zamówienia kontenerów na odpady budowlane to nie tylko szansa na pozbycie się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale również przyczynianie się do ograniczenia wydobycia kruszyw naturalnych oraz rud rozmaitych metali. W ten sposób można szybko i sprawnie pozbyć się odpadów oraz wspomóc działania zmierzające do lepszej ochrony środowiska naturalnego.

śr. ocena 0 / głosów 0