Budowa i rodzaje silnika hydraulicznego

Silnik hydrauliczny, zwany również wyporowym, zamienia ciśnienie hydrauliczne oraz energię cieczy na moment obrotowy i rotację (energię mechaniczną). Przeznaczony jest do stosowania w układach hydraulicznych urządzeń  i maszyn różnych gałęzi przemysłu.

silnik-hydrauliczny

Budowa silnika hydraulicznego

W silniku hydraulicznym komory robocze są szczelnie oddzielone od siebie, a ruch cieczy odbywa się poprzez jej wypieranie z komór przez elementy robocze. To, z jakich elementów składa się silnik hydrauliczny, zależne jest m.in. od rodzaju samego silnika. W przypadku silników zębatych elementami wyporowymi są dwa koła zębate: koło orbitalne z uzębieniem zewnętrznym oraz pierścień z uzębieniem wewnętrznym. Dostępne są wersje silnika w obudowie żeliwnej, która umożliwia pracę nawet przy ciśnieniu rzędu 300 bar. Możliwy jest również zakup silnika, który będzie posiadał zawór przelewowy. Natomiast silniki tłokowe promieniowe będą zbudowane z tłoków, gdzie osie tłoków są usytuowane promieniowo do osi wałka.

Rodzaje silników hydraulicznych

Podobnie jak w przypadku pomp hydraulicznych, możemy rozróżnić kilka rodzajów silników hydraulicznych, wszystko zależy od sposobu klasyfikacji – dowiadujemy się od firmy BIPROMASZ z Bydgoszczy.

Silniki możemy dzielić ze względu na momenty obrotowe, rozwijane prędkości, możliwość zmiany chłonności, czy rodzaj ruchu elementów wyporowych. Biorąc pod uwagę kryterium prędkości oraz moment obrotowy wyróżniamy: silniki szybkoobrotowe (niskomomentowe), a także silniki wolnoobrotowe (wysokomomentowe). Silniki szybkoobrotowe możemy podzielić dodatkowo na silniki rotacyjne: zębate oraz łopatkowe, jak również na silniki wielotłoczkowe, w tym osiowe. Silniki wolnoobrotowe mają niski zakres prędkości obrotowej przy jednocześnie wysokim momencie obrotowym. Dzięki temu rodzajowi silnika hydraulicznego możliwy jest bezpośredni napęd maszyn bez konieczności instalowania przekładni redukujących prędkość obrotową. Wał silnika wolnoobrotowego można obciążyć siłą promieniową wraz osiową, osadzając koła zębate, łańcuchowe czy pasowe na wale, co znacznie ułatwi przekazanie napędu dalszym mechanizmom. Silniki wolnoobrotowe mogą być dodatkowo sklasyfikowane na silniki rotacyjne: zębate oraz na silniki tłokowe: promieniowe i osiowe. Silniki hydrauliczne orbitalne (silniki wolnoobrotowe wysokomomentowe, typu gerotor) są silnikami o średniej wielkości z lekką i zwartą budową. Mogą pracować z dużą mocą, dzięki przeniesieniu bardzo dużego momentu obrotowego. Zawór rozrządy jest zintegrowany z wałem wyjściowym. Stosowane są głównie w urządzeniach, maszynach mobilnych czy aplikacjach przemysłowych.