Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestrowania operacji gospodarczych swojej firmy. Są jednak podmioty, które są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. W tym przypadku niezbędne jest już korzystanie z tak zwanych ksiąg rachunkowych. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na powierzenie pełnej księgowości profesjonalnym i rzetelnym firmom, specjalizującym się w tego typu usługach. A kogo obowiązuje prowadzenie takiej ewidencji?

księgowość

Pełna księgowość – kto musi ją prowadzić?

Precyzując to zagadnienie, zgodnie z prawem obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęte są podmioty z art. 2 ustawy o rachunkowości. Są to między innymi:

  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Są to również spółki cywilne i jawne, których wartość rocznych przychodów za poprzedni rok jest co najmniej równoważna kwocie 2 milionów euro w przeliczeniu z waluty polskiej.

Pełna księgowość nie służy wyłączne do prowadzenia rozliczeń podatkowych. Dzięki niej możliwe jest odnotowanie wszystkich finansowych działań przedsiębiorstwa. Związane jest to z dodatkowymi obowiązkami, dlatego tak wiele firm korzysta z usług pomocy księgowej. W końcu ogrom nowych zadań utrudnia skupianie się na skutecznym rozwoju działalności.

Wybrane biuro rachunkowe, któremu powierzona jest obsługa, zajmuje się między innymi:

  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w których skład wchodzą między innymi dzienniki, księga główna i pomocnicze, szczegółowy wykaz aktywów i pasywów,
  • sporządzanie dokładnych sprawozdań finansowych np. bilansu,
  • prowadzenie rachunku zysków i strat,
  • sporządzanie dla celów podatku dochodowego miesięcznych deklaracji CIT i PIT.

Oddając księgowość w ręce specjalistów, masz ponadto pewność, że Twoje sprawy finansowe będą prowadzone rzetelnie i zgodnie z przepisami.

Korzyści z prowadzenia pełnej księgowości

To dzięki wprowadzeniu takiej formy księgowości wiesz dokładnie, jak wyglądają sprawy finansowe Twojego przedsiębiorstwa. Jak podkreśla specjalista z Yellow Frog Sp. z o.o, możesz skutecznie pilnować wszystkich zysków i strat. Masz też świadomość, jaki jest generowany zarobek i co warto zmienić. Umożliwia to także ustalenie spójnej polityki budżetowej przez wszystkie działy przedsiębiorstwa. Ostatecznym efektem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.

Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za poprawność i zgodność z przepisami swojej księgowości. Właśnie dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej pomocy księgowej, która rzetelnie i bezbłędnie zajmie się tymi kwestiami.

śr. ocena 5 / głosów 1