Materiał Partnera

Kto musi przechodzić okresowe szkolenia BHP?

Kto musi przechodzić okresowe szkolenia BHP?

Kwestie dotyczące organizacji szkoleń BHP dla pracowników wciąż budzą wiele wątpliwości. Niejasne przepisy mogą powodować chaos, przez co pracodawcy często nie mają pewności, którzy pracownicy i w jakich terminach muszą przejść okresowe szkolenia. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej właśnie temu zagadnieniu i postaramy się udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Prawnym aspektom bezpieczeństwa i higieny pracy poświęcony jest obszerny dział internetowego portalu Państwowej Inspekcji Pracy. Na stronie urzędu znajdziemy informacje dotyczące m.in. obowiązku szkoleń pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników z zagranicy. Jednak szukając rzetelnej odpowiedzi na pytanie postawione w temacie niniejszego artykułu, warto sięgnąć bezpośrednio do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860, ze zm.).

Organizacja szkoleń BHP jest obowiązkiem pracodawcy

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odbycie szkolenia BHP w zakresie odpowiednim do wykonywanej przez nich pracy, a także przekazać im informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska i wykonywanych zadań. Co ważne, jeżeli na terenie zakładu pracują ludzie zatrudniani przez innego pracodawcę, również oni muszą zostać poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Szkolenie BHP dla pracowników może być przeprowadzone przez pracodawcę lub na jego zlecenie przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP na podstawie przepisów o systemie oświaty. Atrakcyjną ofertę i wymagane uprawnienia do obsługi firm w zakresie BHP w Krakowie posiada firma BHP-Proper. Jednostka prowadzi szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia okresowe BHP

Zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe muszą przebiegać w oparciu o program przygotowany z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku i być odpowiednio udokumentowane. Ramowe programy szkoleń dostępne są w formie załączników do Ustawy, natomiast szczegółowy przebieg kursu BHP zawsze musi być dostosowany do rodzaju i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

§ 14. 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Punkt 2. § 14. wyszczególnia osoby, które muszą przejść okresowe szkolenie BHP. I tak do odbycia szkolenia okresowego zobowiązani są:

  1. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, w szczególności mistrzowie i brygadziści;
  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, a także technolodzy i organizatorzy produkcji;
  4. pracownicy służby BHP i pozostałe osoby, które wykonują zadania tej służby;
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inne osoby, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Choć w ustawie wyszczególniono osoby, które muszą przejść okresowe szkolenia BHP, katalog ten wyjaśnia wyłącznie kwestie związane z charakterem pracy wykonywanej przez poszczególne osoby w zakładzie. Nie odpowiada natomiast na pytania wynikające np. z formy zatrudnienia pracowników. Czy pracodawca musi zapewnić szkolenia osobom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenia? Czy konieczna jest organizacja szkoleń dla sezonowych pracowników z zagranicy? Aby mieć pewność, że zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie odbywa się zgodnie z prawem, warto podjąć współpracę z firmą zajmującą się obsługą przedsiębiorstw w zakresie BHP.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję