Materiał Partnera

Książka obiektu budowlanego. Co to takiego?

Książka obiektu budowlanego. Co to takiego?

Żaden obiekt budowlany, niezależnie od jakości materiałów i wykonania, nie jest w stu procentach trwały – z biegiem czasu elementy jego konstrukcji będą ulegać zużywaniu się i niszczeniu, co z jednej strony ograniczy ich funkcjonalność, z drugiej zaś może stanowić poważne zagrożenie. Dlatego konieczne jest prowadzenie stałej kontroli stanu budynku. Bardzo przydatna w tym jest książka obiektu budowlanego.

Czym jest książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zapisywane są wszystkie informacje na temat stanu technicznego budynku.

Odnotowywane w nim są wszystkie czynności przeprowadzone w celu utrzymania obiektu: kontrole, badania, remonty, przebudowy – mówi przedstawiciel firmy Megam - Dzięki temu możliwe jest dokładne śledzenie historii budynku i – w razie takiej konieczności – prześledzenie przyczyn występujących nieprawidłowości oraz ustalenia odpowiedzialności za ich pojawienie się. Książka obiektu budowlanego zakładana jest w momencie oddania budynku do użytku i prowadzona przez cały czas jego użytkowania.

Kiedy książka obiektu budowlanego jest obowiązkowa?

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy właścicieli oraz zarządów wszystkich budynków, których projekt objęty jest dyspozycją art. 20 ust. 2 prawa budowlanego:

„2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności".

Dyspozycja ta nie dotyczy obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, takich jak domy jednorodzinne, obiektów zagrodowych i letniskowych, dróg i obiektów mostowych. W ich przypadku nie ma zatem konieczności prowadzenia książki obiektu.

Jak powinna być prowadzona książka obiektu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 roku, książka powinna posiadać stosowny wzór (dołączony do rozporządzenia) i zawierać dane takie jak:

  • Rodzaj i adres obiektu, którego dotyczy książka.
  • Dane identyfikujące obiekt.
  • Dane identyfikacyjnego właściciela bądź zarządcy.
  • Protokół odbioru obiektu.
  • Pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z nazwą organu wydającego i datą wydania.
  • Datę założenia książki (jeśli książka zostanie zamknięta – również datę zamknięcia).
  • Plan sytuacyjny obiektu.

I inne. Wszystkie wpisy w książce powinny być zapisywane w sposób trwały, uniemożliwiający ich wymazanie. Jeśli w prowadzeniu dokumentacji wystąpił błąd, należy go przekreślić, ale w taki sposób, by pierwotny wpis mógł zostać odczytany. Kart książki nie należy wyrywać.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję