Materiał Partnera

Karta pobytu - ważny dokument przy zapewnieniu cudzoziemcowi pracy w Polsce

Karta pobytu - ważny dokument przy zapewnieniu cudzoziemcowi pracy w Polsce

Wykonywanie pracy przez obywatela państwa trzeciego na terenie RP obarczone jest pewnymi wymogami formalnymi. Żeby móc robić to legalnie, trzeba uzyskać pewne dokumenty. Znajduje się wśród nich karta pobytu, która uprawnia między innymi do wielokrotnego przekraczania granicy. Co warto wiedzieć na ten temat i gdzie zgłosić się po pomoc?

Co uprawnia do pracy i mieszkania w Polsce?

Zgodnie z przepisami, żeby móc legalnie mieszkać i być zatrudnionym na terenie RP, trzeba przedstawić dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca. W polskim prawie są to:

  • wiza krajowa lub wiza Schengen,
  • paszport biometryczny dający obywatelom niektórych państw możliwość pobytu przez określony czas na terenie RP w ruchu bezwizowym,
  • zezwolenie na pobyt czasowy. 

Natomiast jeśli chodzi o uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia w Polsce, to w grę wchodzą takie dokumenty jak:

  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy),
  • zezwolenie na pracę (typu A, B, C, D, E, S).

Jak widać, żeby mieszkać i pracować na terenie naszego kraju, trzeba spełniać pewne wymogi.

Karta pobytu – czym dokładnie jest?

Jeśli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP, to jest mu wydawana karta pobytu. Taki dokument w okresie swojej ważności:

  • potwierdza tożsamość,
  • uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy (po okazaniu dokumentu podróży).

Karta pobytu jest wydawana z urzędu przez wojewodę, który udzielił danej osobie tego zezwolenia. Powinna zawierać adnotację o treści: „dostęp do rynku pracy”.

Bardzo ważne jest jednak to, by odróżniać decyzję administracyjną zezwalającą na pobyt czasowy i pracę od karty pobytu. Ta druga jest de facto potwierdzeniem już wydanego zezwolenia.

Jak uzyskać kartę pobytu dla cudzoziemców?

W uzyskiwaniu karty pobytu dla cudzoziemców, na przykład z Ukrainy, pomagają wyspecjalizowane firmy i agencje zatrudnienia.

Zajmuje się tym na przykład agencja Kowsen-Pol, która świadczy profesjonalne usługi dla pracowników z Ukrainy w kwestii legalizacji ich zatrudnienia i pobytu na terenie Polski.

W imieniu przyszłych pracowników zagranicznych przygotowują oni niezbędne wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dla przypomnienia, wśród koniecznych do spełnienia warunków znajduje się m.in. nadanie statusu uchodźcy oraz udzielenie ochrony uzupełniającej. Wspomniana firma zajmuje się wszystkimi powyższymi sprawami za pracownika.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję