Materiał Partnera

Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych?

Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych?

Część podmiotów gospodarczych jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych z rocznej działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej wymóg ten dotyczy jednostek rozliczających się za pomocą ksiąg rachunkowych. Ich wykonanie to jednak nie wszystko. Konieczne jest również poddanie ich badaniu biegłego rewidenta. Co oznacza to pojęcie? Jak przebiega samo badanie dokumentów?

Kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego?

Obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych podmiotom gospodarczym, takim jak banki, zakłady ubezpieczeń czy spółki akcyjne, oraz wszelkim przedsiębiorstwom zatrudniającym co najmniej 50 osób i osiągającym przychód ze sprzedaży towarów i usług na poziomie min. 5 milionów euro. W skład sprawozdania wchodzi bilans aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat, wykonany na ostatni dzień roku obrotowego.

Co pozwala ustalić badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta?

Jak już wspomniano, sporządzone sprawozdania muszą zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Jego celem jest weryfikacja, czy w wytworzonych dokumentach rzetelnie została przedstawiona sytuacja finansowa jednostki oraz czy w księgach rachunkowych nie występują braki i uchybienia, tj. czy są w jasny i przejrzysty sposób prowadzone. Obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości.

Z jakich etapów składa się badanie sprawozdań finansowych?

Biegły rewident, jeszcze przed podpisaniem umowy, zapoznaje się ze strukturą oraz sposobem funkcjonowania jednostki. Specjalista z Biura Rachunkowego Akro wyjaśnia, że pozwala mu to właściwie ustalić plan działania. Już po zawarciu przedmiotowej umowy, może przystąpić do przeprowadzania docelowych czynności. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie tzw. badania wstępnego, którego celem jest zweryfikowanie firmy pod kątem zgodności działań z obowiązującymi przepisami. Na tym etapie ustalane są m.in. system wewnętrznej kontroli spółki czy też stosowane metody rachunkowości. Drugim ważnym etapem jest badanie wiarygodności podmiotu, czyli ustalenie, czy sporządzona dokumentacja zgadza się z rzeczywistą sytuacją finansową firmy. Po przeprowadzeniu czynności osoba przeprowadzająca badanie, wskazuje błędy, ale też formułuje opinię, w której wskazuje zmiany jakie powinny być wprowadzone w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oczywiście, nie zawsze badanie musi wiązać się z wytknięciem uchybień. Uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta jest niezwykle cenne, gdyż zwiększa szanse jednostki na otrzymanie np. kredytu czy dotacji, poprzez potwierdzenie działania zgodnego z przepisami.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję