Materiał Partnera

Jak wygląda analiza zdolności kredytowej?

Jak wygląda analiza zdolności kredytowej?

Zaciągnięcie kredytu nie jest zbyt skomplikowane, przy rozpatrywaniu wniosku bank musi jednak szczegółowo sprawdzić osobę, która się o niego ubiega. Od informacji, jakie uzyska na temat swego potencjalnego klienta, zależy zarówno zgoda na udzielenie kredytu, jak i warunki, na jakich może on być zaoferowany. Choć szczegóły procedur kredytowych mogą się od siebie różnić, przy ustalaniu zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę podobne czynniki.

Czym jest zdolność kredytowa?

Instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem kredytów są zainteresowane możliwie dokładnym sprawdzeniem, czy ich klient będzie w stanie wywiązywać się z zawartej umowy i regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Większość banków ma własne procedury, które pozwalają im na weryfikację sytuacji finansowej osób ubiegających się o kredyt lub pożyczkę. Przy badaniu zdolności kredytowej, czyli ocenianiu jaką maksymalną kwotę potencjalny klient może przeznaczyć na obsługę swego zadłużenia w wybranym okresie, banki biorą pod uwagę zarówno obecny poziom dochodów, jak i perspektywy zwiększenia lub utrzymania zarobków na danym pułapie – informuje przedstawiciel firmy Finansowy Piotr, która zajmuje się doradztwem przy wyborze kredytu.

Ostrożność banków wynika z chęci ograniczenia ponoszonego przez nie ryzyka. Zwykle oceniając zdolność kredytową klienta, stosują one tzw. scoring, czyli przyznają punkty za spełnianie określonych przez siebie kryteriów. Wiele instytucji stosuje metodę porównywania danych osoby występującej o przyznanie kredytu z informacjami o tym, jakie są charakterystyczne cechy klientów, którzy w danej instytucji regularnie spłacają swoje zobowiązania.

Na jakiej podstawie ustala się zdolność kredytową?

Banki badają zdolność kredytową swoich klientów, gromadząc dane na temat ich dochodów, wydatków oraz różnych cech indywidualnych, wpływających na perspektywy konkretnej osoby na rynku pracy. Liczą się również dane historyczne na temat wcześniejszego korzystania z różnych produktów finansowych.

Jednymi z najważniejszych wskaźników branych pod uwagę jest poziom uzyskiwanych dochodów, którymi może się wykazać osoba zainteresowana kredytem hipotecznym, konsolidacyjnym lub pożyczką. Mogą to być udokumentowane środki z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej czy różnych umów cywilno-prawnych. Liczą się oczywiście również ponoszone przez potencjalnego kredytobiorcę wydatki. Choć bank zwykle prosi o określenie ich poziomu, to warto pamiętać, że podane kwoty są porównywane z danymi statystycznymi, które są w posiadaniu banku.

Ogromne znaczenie przy ustalaniu zdolności kredytowej mają również inne zaciągnięte przez klienta zobowiązania. Chodzi tu nie tylko o pozostałe spłacane kredyty, ale również m.in. limit dostępny na karcie kredytowej.

Poza podstawowymi informacjami o kredytobiorcy bank jest zainteresowany również danymi na temat dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi. Sprawdza więc dane historyczne o wcześniej zaciąganych kredytach i ich terminowym spłacaniu.

Jedną z informacji, które bank bierze pod uwagę, jest również liczba składanych przez zainteresowane osoby wniosków kredytowych, nawet w tych przypadkach, w których nie doszło do zawarcia umowy.

Warto pamiętać, że do oszacowania przyszłych dochodów i perspektyw zawodowych klienta bank bada także dane na temat wykształcenia, wykonywanego zawodu czy stanowiska, na którym jest on zatrudniony. Znaczenie mają również ilość osób pozostających na utrzymaniu, wiek oraz stan cywilny. Ważny jest również posiadany majątek – inne nieruchomości, zgromadzone kapitały. Dla ustalenia zdolności kredytowej bardzo istotne jest również miejsce zamieszkania.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję